Bendrai apie kompetencijas

Asmeninė kompetencija

ASMENINĖ KOMPETENCIJA – pasitikėjimas savimi, gebėjimas spręsti gyvenimiškas problemas.

Nuostatos

 • teigiamai vertinti save, pasitikėti savo jėgomis, tikėti, kad gali sėkmingai ką nors padaryti;
 • vertinti sveikatą kaip kūno, jausmų ir dvasios darną;
 • siekti tarpusavio supratimo;
 • nusiteikti kompromisams;
 • siekti būti dvasiškai ir fiziškai sveikam, ištvermingam;
 • vengti ir netoleruoti žalingų įpročių;
 • saugoti ir kurti sveiką ir saugią aplinką, saugiai elgtis.

Gebėjimai

 • susivokti savo emocijų pasaulyje ir kontroliuoti jų išraišką, tinkamai reaguoti į kito asmens emocijas;
 • numatyti, kas trukdo ir kas galėtų padėti augti sveikam ir stipriam;
 • sveikai gyventi (laikytis asmens higienos, tinkamai maitintis, aktyviai judėti ir veikti, ilsėtis, mokėti nusiraminti, vengti susižalojimų ir traumų);
 • analizuoti, dalytis mintimis, išsakyti nuomonę apie savo jausmus, sveikatos būklę, jos saugojimo ir stiprinimo būdus;
 • atsiradus emociniam ar fiziniam diskomfortui, iškilus pavojams kreiptis pagalvos.

Žinios ir supratimas

 • supranta, kad žmogaus kūnas yra darniai veikianti sistema, kuria būtina rūpintis;
 • išmano savo sugebėjimus, fizines ir emocines savybes;
 • suvokia savo emocinę būseną: ką ir kodėl jaučia;
 • žino, kur gali tykoti pavojai, kaip jų išvengti ir kur kreiptis pagalbos;
 • žino, kaip reikia elgtis ir gyventi, kad būtų sveikas.

Ugdant asmeninę kompetenciją siekiama, kad mokiniai:

 • suvoktų save kaip laisvus, atsakingus asmenis ir apmąstytų savo tapatybę;
 • adekvačiai vertintų asmenines savybes, pasitikėdami savimi jas tobulintų;
 • apmąstytų gyvenimo prasmę, keltų tikslus, garbingai, sąžiningai, kryptingai ir atkakliai jų siektų;
 • suprastų, valdytų ir tinkamai reikštų savo emocijas ir jausmus;
 • vadovautųsi visuotinai priimtomis moralės nuostatomis ir numatydami savo veiksmų padarinius elgtųsi atsakingai;
 • rūpintųsi sveikata ir brangintų gyvybę, saugiai elgtųsi, vengtų žalingų įpročių, rizikos atveju ieškotų pagalbos;
 • pozityviai mąstytų, priimtų gyvenimo iššūkius ir pokyčius, numatytų pasirinkimo galimybes, gebėtų įveikti sunkumus.

Asmeninės kompetencijos ugdymas >>>.

Prisegti failai: