Pagrindiniai nagrinėjami klausimai:

  • Kas lėmė mokyklų tinklo pertvarką ir naujų tipų mokyklų atsiradimą?
  • Kokia progimnazijų ir pagrindinių mokyklų paskirtis ir dermė su kitais mokyklų tipais?
  • Kaip reiškiasi progimnazijų ir pagrindinių mokyklų veiklos efektyvumas?
  • Kaip mokiniai jaučiasi skirtingo tipo mokyklose?
  • Su kokiais iššūkiais susiduria progimnazijos ir pagrindinės mokyklos?

Kviečiame susipažinti!

Prisegti failai: