Jau ne vienus metus per visų dalykų pamokas ugdomi teksto suvokimo, viešojo kalbėjimo ir taisyklingo rašymo gebėjimai. Progimnazijos lituanistai rekomenduoja visų dalykų mokytojams vertinant rašto darbus bei atsakinėjimą žodžiu kreipti dėmesį į kalbos taisyklingumą ir nevertinti aukščiausiais balais, jei daroma daug klaidų. Dėl šių rekomendacijų taikymo turėtų sutarti mokytojų mokomųjų dalykų metodinės grupės nariai ir su patikslintomis vertinimo rekomendacijomis privalo supažindinti mokinius per artimiausias pamokas.

Iškilus klausimams, kreipkitės į mokyklos lituanistus.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka skelbiama kartu su Progimnazijos ugdymo planu (2 priedas) >>>.

Progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos

Prisegti failai: