Nuo spalio 1 dienos progimnazijoje vyksta pagrindinių mokomųjų dalykų konsultacijos 1-8 klasių mokiniams. Mokiniai, kurie mokosi nn lygiu arba neigiamais pažymiais (1-3 balai), ar yra ilgai sirgę, privalo lankyti pagrindinių dalykų konsultacijas, kuriose siekiama likviduoti esamus įsiskolinimus.  Neketinantis lankyti konsultacijų mokinys progimnazijos direktoriui turi  pristatyti tėvų pažymą apie tai, kad tokios pagalbos atsisako, pažymoje aiškiai nurodant motyvus (pavyzdžiui, lanko korepetitoriaus pamokas).

Į konsultacijas taip pat kviečiame ir tuos, kurie nori labiau pagilinti savo žinias.

Konsultacijos skiriamos visiems mokiniams, nors atitinkamo dalyko gali mokyti ir kitas mokytojas. Tai galimybė panaikinti ugdymo spragas. Tad naudokimės atsakingai, būkime drąsūs ir nebijokime klysti!

Konsultacijų grafiką taip pat galite rasti ir skiltyje Progimnazistui.

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2016-2017 MOKSLO METAMS

Eil. Nr. Mokytojo

Vardas Pavardė

Klasės Konsultuojamas

dalykas

Konsultacijų

laikas

(savaitės diena, pamoka)

Kabinetas
1. Zita Petravičienė 1 kl. Lietuvių kalba Pirmadienis    6 pamoka 8
Trečiadienis   6 pamoka 8
2. Gintarė Dzindzalitienė 1 kl. Matematika Antradienis    6 pamoka 9
Ketvirtadienis 6 pamoka 9
3. Milda Šidlauskienė 1 kl. Lietuvių kalba Antradienis     6 pamoka 10
1 kl. Matematika Trečiadienis    6 pamoka 10
4. Jolta Damkauskienė 1 kl. Lietuvių kalba Ketvirtadienis 5 pamoka 12
5. Olga Panko 2 kl. Matematika Pirmadienis     6 pamoka 19
Ketvirtadienis 6 pamoka 19
6. Violeta Jonaitytė 2 kl. Lietuvių kalba

 

Pirmadienis     6 pamoka 22
7. Jolanta Sabaliauskienė 3 kl. Matematika Trečiadienis    6 pamoka 12
Lietuvių kalba Pirmadienis    6 pamoka 12
8. Regina Aršvilaitė 4 kl. Lietuvių kalba Antradienis     6 pamoka 17
Antradienis     7 pamoka 17
9. Rita Norkaitienė 4 kl. Matematika Pirmadienis    6 pamoka 13
Ketvirtadienis 6 pamoka 13
9. Lina Kumžienė 4 kl. Matematika Antradienis 6 pamoka 18

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2016-2017 MOKSLO METAMS

Eil. Nr. Mokytojo

Vardas Pavardė

Klasės Konsultuojamas

dalykas

Konsultacijų

laikas

(savaitės diena, pamoka)

Kabinetas
1. Lijana Zorubienė 5-6 kl. Lietuvių kalba Antradienis

7 pamoka

53
2. Danutė Šapalienė 7-8 kl Lietuvių kalba Trečiadienis

8 pamoka

31
3. Audronė Buzienė 5-6 kl. Matematika Trečiadienis

7 pamoka

64
4. Audronė Buzienė 7 kl. Matematika Trečiadienis

8 pamoka

64
4. Tadeuš Romanovski 8 kl. Matematika Ketvirtadienis

8 pamoka

63
5. Asta Stelnionytė 7-8 kl. Fizika Antradienis

8 pamoka

70
6. Nijolė Dubovskienė 8 kl. Chemija Ketvirtadienis

8 pamoka

69