Vilniaus Antakalnio progimnazija, 302818006
Darbo pobūdis: Darbo krūvis – 20,5 val. mokytojas-klasės auklėtojas su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Darbuotojas reikalingas nuo 2016-09-01.