Dėl socialinės paramos mokiniams bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gali kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyrių. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis nuo liepos 1 d.visų mokslo metų eigoje, dėl paramos mokinio reikmenims – iki spalio 5 d.  Mokiniai turi teisę į:

 • nemokamus pietus, nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (153 Eur) dydžio;
 • nemokamus pusryčius, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,2 VRP (122,40 Eur)  dydžio ir esant socialinio darbuotojo rekomendacijai, šiais atvejais:
  • kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką;
  • tėvai (vienas iš tėvų) ar mokinys, dėl kurio kreipiamasi, turi negalią;
  • įvykus gaisrui, padariusiam žalą bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai.

Atsižvelgiant į bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas – kai mokinys auga su vienu iš tėvų, auga trys ir daugiau vaikų, tėvai (vienas iš tėvų) ar mokinys, dėl kurio kreipiamasi, turi negalią, įvykus gaisrui, padariusiam žalą bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai, mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP (204 Eur) dydžiai.
Bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi pateikti prašymą – paraišką socialinei paramai mokiniams gauti (pildoma vietoje) arba elektroniniu būdu ČIA ir šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • vaiko gimimo liudijimą;
 • pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio);
 • pagal aplinkybes – kitus reikiamus dokumentus.

Šiuos dokumentus reikia pateikti, jeigu nėra duomenų bazėse:

 • pažymą iš ugdymo įstaigos, jeigu mokinys mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba mokiniui yra sukakę 16 metų ir daugiau;
 • santuokos liudijimą;
 • sutuoktinio mirties liudijimą, jei pareiškėjas yra našlys;
 • ištuokos liudijimą, jei pareiškėjas yra išsituokęs.

Dėl paramos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamoji vieta nedeklaruota arba nesutampa su faktine gyvenamąja vieta Vilniaus mieste – pagal faktinę gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, aptarnaujančius seniūnijų gyventojus šiais adresais:

Seniūnija Adresas, kab. Nr. Telefono Nr. Seniūnija Adresas, kab. Nr. Telefono Nr.
ANTAKALNIS Antakalnio g. 17, 2 kab. (8 5) 231 5285 ŽIRMŪNAI

 

Žirmūnų g. 143, 120 kab.

 

(8 5) 277 0613
SENAMIESTIS Kauno g. 3, 103 kab.  

(8 5) 212 0416

RASOS Kauno g. 3, 105 kab. (8 5) 249 6837
NAUJOJI VILNIA

 

 

Pergalės g. 8, 206 kab. (8 5) 260 6895

I, II, IV – 7.30-16.30 val.; III, V – 7.30-11.30 val.; pietų pertrauka – 11.30-12.15 val.

Kauno g. 3, 01314 Vilnius
Tel. (8 5) 233 3986
Faks. (8 5) 213 3663
info@spcentras.lt

Prisegti failai: