Diagnostinių vertinimo įrankių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti (plačiau).

Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo naudojosi NEC diagnostiniais įrankiais ir per klasių auklėtojus pateikė šių mokslo metų mokinių darbo rezultatus. Kas negavo, gali kreiptis į Ugdymo skyrių vedėjus p. Gražiną S.  (pradinis@antakalnio.lt) ar J. Paravinskienę pagrindinis@antakalnio.lt). Pateikiame tėveliams patarimus, kaip teisingai perskaityti savo mokinių testų rezultatus.