Klasė Mok. Skaičius Pažangumas Vidurkis Perkelta į aukštesnę klasę Pasiliko kartoti kursą Išvykę mokiniai Baigė nepatenkinamai
1 klasė 114 100 0 0 0 1 0
2 klasė 119 100 0 0 0 1 0
3 klasė 103 100 0 0 0 0 0
4 klasė 97 100 0 0 0 0 0
1-4 klasės 433 100 0 0 0 2 0
5 klasė 124 100 8,75 0 0 0 0
6 klasė 94 100 8,66 0 0 1 0
7 klasė 80 97,5 8,38 0 0 1 2
8 klasė 109 99,08 7,97 0 0 1 1
5-8 klasės 407 99,15 8,44 0 0 3 3
Iš viso mokykloje: 840 99,15 8,44 0 0 5 3