Meninio profilio dienos stovykla DŽIAUKIMĖS DRAUGE Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokiniams organizuojama jau trečius metus. Stovykloje pagal parengtas neformalaus švietimo programas dirbs progimnazijos muzikos, dailės, technologijų, pradinių klasių pedagogai. Mokiniai dalyvaus pasirinktose programose, taip pat programos metu bus organizuojamos ekskursijos į Vilniaus ir Trakų istorinio paveldo vietas. Šiais metais mokiniams bus pristatyta ir nevyriausybinės organizacijos – skautų ir skaučių veikla. NVO LJKS skautų ir skaučių jaunieji vadovai – savanoriai būsimus skautus mokys pažinti ir saugoti gamtą, sveikos gyvensenos, studijuos skautybės programą ir įstatus. Bus surengta ir skautiška mokomoji stovyklėlė (šalia mokyklos – Sapieginės miške). Stovyklos uždarymo renginio metu tėvams ir Antakalnio bendruomenei bus pristatyta integruota visos programos darbo grupių veikla – teatralizuotas muzikos koncertas, mokinių dailės ir darbelių paroda, skautų ir skaučių veiklos pristatymo programa. Savivaldybės prašėme skirti 996 eurų, o gavome 300 eurų. Iš kitų šaltinių planuojame pritraukti 450 eurų. Tikimės, kad stovykloje poilsiaus apie 20-30 5-7 klasių mokinių 2016 m. birželio 10 – 17 d.d.

Programos koordinatorius – mokytojas Egidijus Lukaševičius

Mobilusis telefonas – 8 688 25725

Elektroninis paštas – egidijus.lukasevicius@antakalnio.lt