Šv. Kotrynos bažnyčia

Balandžio 10 d. 12 val.
Dalyvauja muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklų jaunučių chorai ir Karoliniškių muzikos mokyklos kamerinis orkestras. Festivalyje pirmą kartą dalyvauja ir Vilniaus Antakalnio progimnazijos jaunučių choras vadovaujamas mokytojos Brigitos Stanislauskaitės.

Įėjimas nemokamas