money

Džiaugėmės Jūsų parama mūsų progimnazijos mokiniams. Pirmą kartą mūsų istorijoje 2015 metais paramą pradėjome naudoti ne tik ugdymo aplinką finansuoti, ką privalo daryti steigėjas, bet ir ugdymui paįvairinti. Kaip buvo panaudota 2015 metais gauta parama galite susipažinti čia >>>.

Esame Jums labai dėkingi, kad 2016 metais galėsime naudotis net 10320 eurais gauta parama! Didžiausia gauta mūsų mokyklai parama! 

Progimnazijos tarybos 2016-01-12 pritarimu, paramą naudosime pagal šią sąmatą:

  1. Mokinių senatui – 1000 eurų
  2. Mokymo priemonėms/edukacijai – 3000 eurų
  3. Remontas. remonto prekės  – 5000 eurų
  4. Paslaugoms/kursai – 1000 eurų
  5. Prekės – WC popierius, šiukšlių maišai, valymo priemonės ir kt. – 1000 eurų

Mums be galo svarbi Jūsų parama, kad mūsų vaikai galėtų mokytis saugiai, įdomiai bei kūrybiškai. Jūsų atliktas darbas, suteiktos paslaugos ar skirta finansinė parama yra be galo svarbi. Kaip mus paremti, galite pasiskaityti čia >>>.

Kiekvienas Jūsų euras skiriamas tik Jūsų vaikų gerovei!

Dėkoju už Jūsų gerumą!

Progimnazijos bendruomenės vardu, Tomas Jankūnas