I šių mokslo metų trimestras yra pakankamai geras. Geriausiai sekasi mokytis 5 ir 6 klasėms. 5 klasėse pirmą mėnesį mokiniai nėra vertinami neigiamais pažymiais. Prastesniais pažymiais mokosi 8 klasių mokiniai. Tam neabejotinos įtakos turi mokinių lankomumas (žr. lentelę žemiau).

Džiaugiamės, kad po I trimestro už mokinių pasiekimus padėkojome 89 mokiniams. Daugiausiai jų buvo 5 klasėse.

1 lentelė. 5-8 klasių mokinių mokymosi rezultatai

Klasė Mokinių skaičius Pažangumas Vidurkis
5 klasė 124 99,19 8,7
6 klasė 94 97,87 8,66
7 klasė 80 95 8,2
8 klasė 110 93,64 7,89
Iš viso 5-8 klasės 408 96,43 8,36

2 lentelė. 5-8 klasių mokinių lankomumas

Klasė Mok. skai-čius Praleis-tos pamo-kos Pateisin-tos dėl ligos Pateisin-tos kitos Nepatei-sintos Pavė-luota į pamo-kas Tenka vienam mok.

nepa-teisintų pam.

Tenka vienam mok. pralei-stų pam.
5B 25 330 263 42 25 10 1 13,2
5C 25 440 369 71 0 13 0 14
6B 23 538 436 102 0 33 0 14,75
6D 23 481 121 358 2 48 0,09 17,6
5E 20 295 226 64 5 12 0,25 20,91
7C 28 967 841 114 12 12 0,43 21,35
7A 27 717 371 329 17 30 0,63 21,48
5A 28 392 217 131 44 4 1,57 22,08
6A 26 555 448 43 64 16 2,46 22,41
5D 26 574 371 138 65 6 2,5 23,39
7B 25 537 317 117 103 14 4,12 26,07
8A 27 895 264 488 143 46 5,3 26,56
8D 28 828 442 218 168 30 6 29,57
8C 28 1100 647 242 211 36 7,54 33,15
8B 27 704 233 252 219 50 8,11 34,54
6C* 22 493 266 30 197 17 8,95 39,29

6c klasės mokinių lankomumo duomenys yra prastesni, nes klasės auklėtoja sirgo, todėl nespėjo pateisinti visų praleistų mokinių pamokų. Atsiprašome.

Norime atkreipti visų tėvelių dėmesį, kad yra labai svarbu, kad mokiniai nevėluotų bei lankytų pamokas, nes negalime mokyti mokinių, jei jų nėra progimnazijoje!

Primename, kad šiais mokslo metais mokiniai mokosi mokytis, yra išsikėlę mokymosi tikslus, kuriuos turėtų aptarti su savo tėveliais bei klasės auklėtoja. Rezultatus aptarsime mokslo metų pabaigoje.

Direktorius Tomas Jankūnas