2_rankosĮ konsultacijas užsiregistravo 359 tėvai, o atvyko 308 (5-8 klasėse mokosi per 400 mokinių). Kai kurie tėvai atvyko kartu su savo vaikais – mūsų progimnazistais. Tokia praktika yra labai sveikintina bei, manome, naudinga geresniam vaiko mokymuisi. Tėveliai domėjosi mokinių ugdymo bei auklėjimo klausimais, aptarė mokymosi džiaugsmus bei problemas, sutarė dėl bendradarbiavimo priemonių bei būdų.  Vilniaus Antakalnio progimnazijos administraciją džiugina tai, kad tėvai rašėsi į konsultacijas bei susitiko su pagalbos specialistais, el. dienyno administratoriumi, o taip pat su progimnazijos vadovais.

Tikimės, kad mokytojai bei tėveliai toliau glaudžiau bendradarbiaus dėl tolimesnio mokinių mokymo.

Daugiausiai konsultacijų turėjo mokytojai: T. Romavonski, N. Čiukšienė, L. Vilkevičienė, V. Oliškevičienė, V. Skiauterienė, D. Šapalienė, L. Pilat ir kt. pedagogai.

Kitos 1-8 klasių tėvų konsultacijos pagal Ugdymo planą numatytos per šv. Velykų atostogas. 1-4 klasių mokinių tėvams konsultacijos vyks 2016 metų vasario mėnesį (po pusmečio).

Dėkojame už rūpestį savo vaikų ugdymu bei iki kitų susitikimų!

Direktorius Tomas Jankūnas