SvarkasVilniaus Antakalnio progimnazija 2015-2016 mokslo metus pradeda Rugsėjo 1 dieną šventomis mišiomis Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno bažnyčioje (Antakalnio g.27) 10 valandą. Kviečiame tikinčias šeimas, mokytojus, Antakalnio bendruomenės narius, mūsų kaimynus susitelkti bendroje maldoje už mokinių vaikystę bei sveikatą, tėvelių ir mokytojų išmintį, visų mūsų bendrą mokymąsi. Kartu maldoje ir giesmėje išgyvensime stiprų bendrystės tikėjime jausmą.

11 valandą aikštėje prie Valstybės vėlavos (Antakalnio g. 29) į smagią šventę kviečia klasių auklėtojai ir mokyklos direktorius Tomas Jankūnas. Atėję į šventę ieškokite savo auklėtojos (labai panašios į Merę Popins, tik rankoje ji turės ne skėtį, o spalvingą balioną). Bendrystės jausmui patirti giedosime valstybės himną, dainuosime pamėgtas dainas, susipažinsime su mokytojais, naujais mokiniais, sugiedosime savo mokyklos himną ir klasės auklėtojo lydimi eisime į klases pirmajai pamokai. Kiekvieną klasę pamokos metu pasveikins mokyklos administracijos darbuotojai (direktorius, pavaduotojai, skyrių vedėjai).

Mieli mokinių tėveliai, maloniai kviečiame jus dalyvauti mokyklos šventėje. Jūsų palaikymas, šypsenos, pasisveikinimai mums yra labai brangūs ir reikalingi. Pasikeitimas naujienomis, kiekvienas ištartas malonus žodis, nuoširdi šypsena, svajonių ar vilčių išsakymas, apsikeitimas ketinimais ir tikslais padės sukurti malonią atmosferą mokykloje. Jūsų vaikų laimė mums yra labai svarbi.

Primename mokiniams, mokytojams ir mokyklos darbuotojams apie vasaros namų darbus, nuo rugpjūčio 28 dienos laukiame jūsų vasaros metu patirto bendrystės jausmo nuotraukų, jas prašome siųsti el. p. – rastine@antakalnio.lt.

Sveikiname jus ir laukiame mokykloje!

Sukurkime sau smagią šventę!

Vilniaus Antakalnio progimnazijos administracija bei pedagogai