angel3anSu tikinčiais mūsų bendruomenės nariais mokslo metus pradėjome  vilties malda, kad mokslo metai mūsų visai bendruomenei būtų sėkmingi, saugūs bei kūrybingi bei gavę palaiminimą bei pastiprinimą.Per mokslo metus išgyvenome stiprų  bendrystės jausmą, turime daug nuostabių dalykų, kuriais galime pasidžiaugti.  Jau sutikome vasarą, užbaigiame darbus, laukiame atostogų, naujų idėjų, gaivaus kūrybinio įkvėpimo. Praėjusio trečiadienio šv. mišiose už praėjusius ugdymo metus padėkojome šv. visuotine malda:
„Viešpatie Dieve, meldžiame už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, visus vyskupus ir kunigus. Tegu jų žodžiai ir darbai, persmelkti Evangelijos šviesa, skatina žmones ieškoti ir atrasti Tave.
Šventoji Dvasia, meldžiame išminties  visai mokyklos bendruomenei, kad galėtume augti, kaip vieninga šeima.
Viešpatie Dieve, meldžiame už mūsų Vilniaus Antakalnio progimnaziją, kad mes turėtume savo mokyklą.
Gerasis Dieve, globok ir laimink  mokinius: mažus ir didelius, buvusius ir esančius.
Gerasis Dieve, prašome globoti mokinių tėvus. Tegu šeima būna pirmoji tikėjimo ir taikos mokykla, kurioje mokomasi mylėti,  gerbti ir būti laimingais.
Viešpatie Dieve, dėkojame Tau už šiuos mokslo metus, suteik gerą poilsį atostogų metu mokytojams ir mokiniams, kad kitais mokslo metais siektume dar uoliau pažinimo“.

Turime tokią didžiulę dovaną, didelį džiaugsmą susijungti į tikėjimo šventę kartu su broliais Joanitais. Gera būti kartu. Dėkojame visiems vakar dalyvavusiems gilioje, prasmingoje ir labai dosnioje šventėje. Smagu, kad šv. mišiose dalyvavo mūsų tinkintys mokiniai, mokytojai, administracija. Esame bendruomenė.

Prasmingos vasaros!

Tikybos mokytojas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktorius