Teisės aktai

Progimnazijos pagrindiniai teisės dokumentai yra progimnazijos nuostatai, strateginis, metų, ugdymo planai, vidaus darbo tvarkos taisyklės ir kiti darbo teisę reglamentuojantys teisės aktai, taip pat ugdymą, veiklą, ūkį bei finansų apskaitą reglamentuojantys teisės aktai, skelbiami šiame skyriuje.

Nuorodos į kitus teisės aktus, kuriais vadovaujasi progimnazijos bendruomenė skelbiame žemiau.

Veikdami bei kurdami vidaus teisės aktus siekiame daugia bendruomenės pasitikėjimo, mažiname biurokratizmą ir užtikriname veiklos skaidrumą.


Savivaldybės švietimo teisės aktai >>>.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo teisės aktai >>>.

Nacionalinės švietimo agentūros švietimo teisės aktai >>>.

Lietuvos Respublikos teisės aktai >>>.

close