Strateginis planas ir ataskaitos

Progimnazijos strateginiam planui pritarė Vilniaus Antakalnio progimnazijos taryba 2018-03-23 posėdyje ir  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018-06-18 įsakymu Nr. A 15-1369/18(2.1.4-E-KS). Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus 2018 m. birželio 18  d. įsakymas Nr. V-117 dėl 2018-2022 m.m. strateginio plano patvirtinimo.

Vilniaus Antakalnio Progimnazijos 2018-2022 m. strateginis planas by VilniausAntakalnioProgimnazija on Scribd


VAP 2018-2022 m. strategini… by VilniausAntakalnioProgimnazija


VAP 2018-2022 m. strategini… by VilniausAntakalnioProgimnazija


VAP 2018-2022 m. strategini… by VilniausAntakalnioProgimnazija on Scribd


VAP 2018-2022 m. strategini… by VilniausAntakalnioProgimnazija on Scribd


Pirmajam Progimnazijos strateginiam planui pritarė Vilniaus Antakalnio progimnazijos taryba 2015-01-21 posėdyje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015-03-17 įsakymu Nr. A30-383 ir yra patvirtintas Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-25.

close