DĖMESIO: nuo 2023-09-04 persikėlėme - naujas internetinės svetainės adresas - Antakalnio.Lt :)

5-8 kl. skaitinių sąrašas

5 KLASĖ. PRIVALOMI KŪRINIAI

 1. J. Biliūnas „Kliudžiau“, „Kūdikystės sapnai“, „Joniukas“
 2. J. Kaupas „Stirniukas“
 3. V. Krėvė „Antanuko rytas“
 4. Šatrijos Ragana „Vyšnios“
 5. P. Cvirka „Vaikų karas“
 6. B. Vilimaitė „Kada piešime perlinę vištelę?“
 7. G. Morkūnas „Vasara su katšuniu“
 8. Sigitas Geda „Riešutai palei Nerį“, „Vaikai kamuoja varnelę“
 9. Astrida Lindgren „Mes Varnų saloje“, „Mijo, mano Mijo“ (ištraukos)
 10. R. Skučaitė „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“
 11. „Negirdėta neregėta pasaka“
 12. K. Boruta „Jurgio Paketurio klajonės“
 13. Ezopas „Žmogus ir liūtas“. „Nesutarią žemdirbio vaikai“
 14. Pasakėčios „Varna ir lapė“, „Vilkas ir ėriukas“
 15. S. Stanevičius „Žmogus ir levas“
 16. M. Valančius „Mikė melagėlis“, „Palangos Juzė“
 17. Juozas Erlickas „Eilėraštis su lakštingala ir traukiniu“, „Kai užpuola gripas“
 18. R. Černiauskas „Vaikai kopūstuose“, „Sliekas skaičiuoja“, „Slieko liežuvis“
 19. Pasakos „Gudri mergina“, „Gailestingas sūnus“, „Kaip žmogus savo dalią atrado“,
 20. „Apie dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“, „Našlaitė Elenytė ir Joniukas avinukas“,
 21. „Devyniabrolė ir devyniagalvis“, „Trečiojo brolio tarnystė“
 22. S. Nėris „Eglė žalčių karalienė“
 23. A. Liobytė „Devyniabrolė“
 24. H. K. Andersenas „Mergaitė su degtukais“
 25. Oskaras Vaildas „Laimingasis princas“
 26. Antanas Vaičiulaitis „Pabėgėliai“
 27. Janina Degutytė „Šaltinėlis“
 28. Giedrius-Giedraitis „Gailutė“
 29. Vytautas V. Landsbergis „Arklio Dominyko meilė“
 30. Vilė Vėl „Kaip mes išgarsėjome“
 31. K. Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“
 32. M. Tvenas (M. Twain) ,,Tomo Sojerio nuotykiai“
 33. Luisas Sekeris (Louis Sachar) „Berniukas be veido“ (ištraukos)

5 KLASĖ. REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 1. J. Biliūnas „Brisiaus galas“
 2. A.Vaičiulaitis „Tešlinis žmogutis“
 3. S. Zobarskas „Ganyklų vaikai“
 4. Ezopas „Piemens juokai“, „Varna ir lapė“, „Vilkas ir ėriukas“, „Keleiviai ir lokys“
 5. „Lietuviškos pasakos“, „Gyvasis vanduo“, „Negirdėtos neregėtos pasakos“, „Gulbė karaliaus pati“, „Stebuklingas žodis“
 6. J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai)
 7. S. Čiurlionienė-Kymantaitė „Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių“
 8. O. Milašiaus, A. Vaičiulaičio, A. Giedriaus pasakos
 9. V. V. Landsbergis „Obuolių pasakos“, „Rudnosiuko istorijos“
 10. G. Morkūnas „Grįžimo istorija“
 11. V. Dautartas „Žydrieji jungos“
 12. R. Rimšas „Ne Karibų kruizas“
 13. R. Spalis „Gatvės berniuko nuotykiai“
 14. J. Erlickas „Bilietas iš dangaus“ arba „Bobutė iš Paryžiaus“
 15. B. Vilimaitė „Čiuožyklos muzika“
 16. V. Palčinskaitė „Andrius“
 17. K. Saja „Vėjo pamušalas“, „Būrimas obuolio sėklom“
 18. A. Lindgren „Ronja plėšiko duktė“
 19. Č. Dikensas (Ch. Dickens) „Oliverio Tvisto nuotykiai“
 20. R. L. Stivensonas (R. L. Stevenson) „Lobių sala“

6 KLASĖ. PRIVALOMI KŪRINIAI

 1. V. Žilinskaitė „Robotas ir peteliškė“
 2. G. Morkūnas „Blusyno pasakojimai“
 3. J. R. R. Tolkinas (J. R. R. Tolkien) „Hobitas, arba Ten ir Atgal“
 4. L. Kerol (L. Caroll) „Alisa stebuklų šalyje“
 5. A. Lindgren „Broliai Liūtaširdžiai“
 6. A. Lindgren „Mijo, mano Mijo“
 7. J. Korčakas „Karalius Motiejukas Pirmasis“
 8. S. Lagerliof  „Stebuklingosios Nilso kelionės“
 9. „Kaip atsirado žemė“, „Saulė, Mėnulis ir Žemė“, „Sužeistas vėjas“: („Perkūno ir velnio nesantaika“, „Velnias erzina Perkūną“, „Laimės ir kūdikis“, „Giltinės liežuvis“, „Laumės ir kūdikis“, „Raganų kilmė“)
 10. Graikų mitai: „Dzeuso gimimas“, „Prometėjas“, „Heraklio žygdarbiai“
 11. Pasakojimas, kaip Kernius suteikė Lietuvai vardą
 12. Pasakojimas apie Vilniaus įkūrimą
 13. J. Tumas-Vaižgantas „Vilniaus pilies pasaka“, „Vilniaus padavimai“
 14. B. Sruoga „Giesmė apie Gediminą“
 15. A. Ramonas „Vilniaus legendos“ (pasirinkta legenda iš rinkinio, pvz., „Legenda apie šventos Onos bažnyčią“)
 16. A. Vienuolis „Padavimai ir legendos“ (pasirinkta legenda iš rinkinio, pvz., „Šventavartė“)
 17. Pasirinktas padavimas apie artimiausios gyvenamosios vietovės įkūrimą
 18. M. Mažvydas „Katekizmas“ (eiliuotos prakalbos ir elementoriaus ištraukos)
 19. M. Daukša „Prakalba į malonųjį skaitytoją“ (ištrauka)
 20. K. Sirvydas „Trijų kalbų žodynas“ (susipažinimas su pirmuoju lietuvių kalbos žodynu)
 21. V. Mačernis „Maža tauta su dideliu žodynu“
 22. A.Baranauskas „Anykščių šilelis“ (ištrauka)
 23. K. Donelaitis „Metai“ (ištrauka iš „Pavasario linksmybių“)
 24.  Knygnešiai ir „vargo mokykla“. Knygnešių pasakojimai ir pasakojimai apie knygnešius. (P. Mašiotas „Knygnešių šeimoj nepaprasta naujiena“ (ištrauka)
 25. V. Kudirka „Tautiška giesmė“
 26. Maironis „Milžinų kapai“
 27. Maironis „Lietuva brangi“
 28. J. Aistis „Peizažas“
 29. K. Čiurlionis „O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno“(laiškas broliui)
 30. Šatrijos Ragana „Irkos tragedija“
 31. B. Vilimaitė „Užpustytas traukinys“
 32. A. Maršalas (A. Marshall) „Aš moku šokinėti per balas“
 33. L. M. Montgomeri (L.M. Montgomery) „Anė iš Žaliastogių“

6 KLASĖ. REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 1. L. S. Černiauskaitė „Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis“
 2. G. Morkūnas „Blusyno pasakojimai“
 3. Šatrijos Ragana „Irkos tragedija“
 4. B. Vilimaitė „Užpustytas traukinys“
 5. D. Amiči (E. De Amici) „Širdis“
 6. N. Babit (N. Babbitt) „Amžinieji Takiai“
 7. F. H. Burnet (F. H. Burnett) „Paslaptingas sodas“
 8. K. Di Kamilo (K. Di Camillo) „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“
 9. E. Doneli (E. Donnelly) „Sudie, seneli, ištariau aš tyliai“
 10. L. Kerol (L. Caroll) „Alisa stebuklų šalyje“
 11. J. Korčakas „Karalius Motiejukas Pirmasis“
 12. S. Lagerliof „Stebuklingosios Nilso kelionės“
 13. C. S. Levisas (C. S. Lewis) „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“
 14. A. Lindgren „Broliai Liūtaširdžiai“, „Mijo, mano Mijo“
 15. A. Maršalas (A. Marshall) „Aš moku šokinėti per balas“.
 16. L. M. Montgomeri (L. M. Montgomery) „Anė iš Žaliastogių“
 17. K. Paterson „Tiltas į Terabitiją“, „Smarkuolė Gilė Hopkins“, „Kaip ir žvaigždės“
 18. F. Pirs (P. Pearce) „Tomo vidurnakčio parkas“
 19. E. H. Porter „Poliana“
 20. J. Spyri „Heida“
 21. J. R. R. Tolkinas (J. R. R. Tolkien) „Hobitas, arba Ten ir Atgal“


7 KLASĖ. PRIVALOMI KŪRINIAI

Per metus reikia perskaityti ne mažau kaip dešimt meniškai vertingų, 7 klasėms rekomenduojamų ar savarankiškai pasirinktų skirtingų žanrų lietuvių ir užsienio literatūros knygų.

 1. V. Mačernio pasirinktas eilėraštis (sonetas) ir laiškų ištraukos
 2. K. Binkis „Atžalynas“
 3. A. de Sent Egziuperi (A. de Saint-Exupéry) „Mažasis princas“
 4. Darbo dainos: „Aš išdainavau visas daineles“, „Bėkit, bareliai“, „Pūtė vėjelis“, „Rūta žalioji“
 5. Švenčių dainos: „Vai atbėga baikštus elnelis“, „Supkit, meskit mane jauną“, „Kupolėle, kas tave skynė“, „Aš atsisakiau savo močiutei“, „Vai žydėk, žydėk, sausa obelėle“, „Beauštanti aušružėlė“
 6. M. Martinaitis „Padainuok man“
 7. M. P. Karpavičius „Piliečio pamokslinė kalba“ (1794, ištrauka)
 8. J. Slovackis „Lietuvių legiono daina“
 9. „Palinko liepa šalia kelio“ arba kita pasirinkta partizanų daina
 10. B. Brazdžionis „Šaukiu aš tautą“
 11. B. Brazdžionis „Per pasaulį keliauja žmogus“
 12. B. Krivickas „Apie laisvės kovą ir didvyriškumą“ (1952)
 13. K. Genys „Pabudome ir kelkimės“
 14. H. Nagys „Vilniaus baladė“
 15. M. Šalčius „Svečiuose pas keturiasdešimt tautų“ (ištraukos) arba kitas pasirinktas lietuvių autoriaus kūrinys (ištraukos)
 16. J. Mekas „Laiškai iš Niekur“ (ištraukos)

7 KLASĖ. REKOMENDUOJAMI  KŪRINIAI

 1. M. K. Oginskis „Priesakai sūnui“
 2. M. Lukšienė „Dienoraštis“ (ištraukos)
 3. A. Liobytė „Sunki mama“
 4. J. Kunčinas „Baltųjų sūrių naktis“
 5. G. Adomaitytė „Laumžirgių namai“
 6. V. Žilinskaitė „Kintas“
 7. K. Saja „Septyni miegantys broliai“
 8. V. Juknaitė „Ugniaspalvė lapė“
 9. S. Šaltenis „Amžinai žaliuojantis klevas“
 10. L. Lauri (L. Lowry) „Siuntėjas“
 11. H. Li „Nežudyk strazdo giesmininko“
 12. R. Bredberis (R. Bradbury) „Pienių vynas“.
 13. O. Lutsas „Pavasaris“
 14. V. Železnikovas „Baidyklė“
 15. S. Lagerliof (S. Lagerlöf) „Portugalijos karalius“
 16. K. Nostlinger (Ch. Nöstlinger) „Pirmadienį viskas kitaip“
 17. M. Berdžesas (M. Burgess) „Vilko kauksmas“
 18. A. Nyka-Niliūnas „Motinos daina“
 19. V. Mačernis „Vizijos“ (Penktoji)
 20. Partizanų laiškas Lietuvos jaunimui „Į Lietuvos jaunimą“ (1948), „Partizanų maldos“
 21. J. Marcinkevičius „Laisvė“
 22. M. Martinaitis „Ciklas Sausio vidurnaktis“ (pirmas eilėraštis)
 23. P. Vaičiulaitis „Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio“
 24. P. Andriušis „Kelionių užrašai“ (ištraukos)
 25. K. Boruta „Šiaurės kelionės“
 26. J. Ivanauskaitė „Kelionių alchemija“
 27. „Misija: Sibiras“ (dienoraščiai)
 28. J. Žilinskas „Mano Vilnius mano“
 29. D. Defo „Robinzonas Kruzas“
 30. Ž. Vernas (J. Verne) „Penkiolikos metų kapitonas“, „Kapitono Granto vaikai“, „Aplink pasaulį per 80 dienų“

J. Gorderis (J. Gaarder) „Kortų paslaptis“


8 KLASĖ. PRIVALOMI  KŪRINIAI

Per metus reikia perskaityti ne mažau kaip dešimt meniškai vertingų, 8 klasėms rekomenduojamų ar savarankiškai pasirinktų skirtingų žanrų lietuvių ir užsienio literatūros knygų.

 1. Maironis „Jūratė ir Kastytis“. S. Nėries, A. Miškinio, P. Širvio, J. Degutytės ir pasirinkto dabartinio lietuvių poeto meilės lyrika (5 eil.)
 2. V. Šekspyras (W. Shakespeare) „Romeo ir Džuljeta“
 3. K. Boruta „Baltaragio malūnas“
 4. Č. Aitmatovas „Ilga kaip šimtmečiai diena“ (ištrauka apie mankurtą)
 5. S. Daukantas „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (ištraukos apie kalbą, apie šeimą, apie narsumą)
 6. A. Mickevičius „Gražina“
 7. Maironis „Trakų pilis“
 8. V. Krėvė „Milžinkapis“
 9. D. Grinkevičiūtė „Lietuviai prie Laptevų jūros“ (ištraukos)
 10. J. Ulinauskaitė „Likimo išbandymai“ (ištrauka „Lemtingi gyvenimo posūkiai“)
 11. A. Frank „Dienoraštis“ (ištraukos)
 12. S. Šaltenis „Riešutų duona“ ir dar vienas pasirinktas lietuvių autoriaus kūrinys
 13. Dž. Kriusas (J. Krüss) „Timas Taleris“ arba „Parduotas juokas“ (arba kitas užsienio autoriaus kūrinys)

 


8 KLASĖ. REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI

 1. J. Vaičiūnaitė „Kanonas Barborai Radvilaitei“
 2. O. Proisleris (O. Preussler) „Krabatas“ arba „Treji metai užburtame malūne“
 3. M. Morpurgo „Karo žirgas“
 4. Dž. Grynas (J. Green) „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“
 5. A. D‘Avenijas (A. D’Avenia) „Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas“
 6. A. Mickevičius „Konradas Valenrodas“
 7. J. I. Kraševskis „Kunigas“
 8. P. Tarasenka „Pabėgimas“
 9. G. Viliūnė „Karūna be karaliaus“
 10. V. Skotas (W. Scott) „Aivenhas“
 11. A. Diuma „Trys muškietininkai“
 12. E. Petersm pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų“
 13. A. Škėma „Saulėtos dienos“
 14. V. Juknaitė „Tariamas iš tamsos“
 15. G. Morkūnas „Iš nuomšiko gyvenimo“
 16. R. Šepetys „Tarp pilkų debesų
 17. I. Meras „Geltonas lopas“
 18. A. Suckeveris „Žaliasis akvariumas“
 19. S. Zobarskas „Gerasis aitvaras“
 20. R. Spalis „Ant ribos“, „Rezistencija“
 21. G. Kanovičius „Sapnas apie dingusią Jeruzalę“
 22. B. Radzevičius „Žmogus sniege“
 23. D. Terakovska (Terakowska) „Ten, kur krinta angelai“
 24. V. Žilinskaitė „Miškas rudenį“
 25. J. Erlicko pasirinkti kūriniai
 26. R. Černiauskas „Miestelio istorijos“
 27. G. A. Biurgeris „Baronas Miunhauzenas“
 28. T. Pračetas (T. Pratchett) „Mažieji laisvūnai“
 29. R. Gary „Aušros pažadas“
 30. Dž. Kriusas „Mano proseneliai, herojai ir aš“

 

close