5-8 klasių pamokų tvarkaraštis ir pamokų laikas

Pamokų laikas nuo 2022-09-01

5-8 klasės
1 pamoka 8:30-9:15
2 pamoka 9:25-10:10
3 pamoka 10:20-11:05
4 pamoka 11:30-12:15
5 pamoka 12:45-13:30
6 pamoka 13:40-14:25
7 pamoka 14:35-15:20
8 pamoka 15:30-16:15
Neformalusis švietimas

iki I – V = 18:00 val.

  • Pamokos vyksta pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas progimnazijos skelbimų lentoje bei interneto svetainėje nuo rugsėjo 1 d. Pirmasis skambutis skelbia pasirengimą pamokai: mokytojai ir mokiniai renkasi į klasę bei ruošiasi pamokai. Pamokos pradžią skelbia antrasis skambutis.  Pamokos pabaigą skelbia dalyko mokytojas, laikydamasis pamokų bei pertraukų laiko. 
  • Rugsėjo mėnesio ugdymo tvarkaraštis gali kisti ir būti tikslinamas. 
  • Mokslo metų eigoje dėl mokytojų ligos ar atostogų bei kitų priežasčių galimi pamokų tvarkaraščio pakeitimai, kurie yra skelbiami  progimnazijos skelbimų lentoje bei interneto svetainėje.
  • Progimnazijos tarybos ar progimnazijos vadovybės sprendimu (dėl atmintinų ar šventinių dienų, nenumatytų atvejų ir pan.) pamokos bei VDM veikla gali būti trumpinamos. 

Ištrauka iš Progimnazijos ugdymo plano.


5-8 klasių pamokų tvarkaraštis klasėms (pdf )

close