Mokinių saugumo užtikrinimas (COVID-19) bei srautų valdymas ugdymo proceso metu!

Covid-19 atvejų registravimas >>>.

Hibridinis ugdymas nuo 2022-03-21 nutraukimas, kadangi šeimos narių izoliacija dėl Covid-19 ligos yra neprivaloma. Pasveikusiems mokiniams rekomenduojame lankytis trumpalaikėse dalykų konsultacijose ar mokytis savarankiškai pagal el. dienyno įrašus.


Statistika

Izoliuotos klasės ir jose vyksta nuotolinis ugdymas:

Klasė Infekcijų plitimą ribojantis rėžimas – IPRR Nuo Iki

 

Jei neįvyksta hibridinės pamokos, prašom informuoti 1-4 klasių tėvelius ir mokinius – pavaduotoją ugdymui Gražiną Sadauskienę (pradinis@antakalnio.lt) ir 5-8 klasių tėvelius ir mokinius – pavaduotoją ugdymui Jurgitą Paravinskienę (pagrindinis@antakalnio.lt) .

Periodinis testavimas COVID-19 ligos nustatymui – www.vilniussveikiau.lt

Testavimas vykdomas tik tų mokinių, kurių tėvai sutiko testuotis (pateikė klasės vadovui sutikimui) kas savaitę. 1-8 klasių mokiniai kviečiami testuotis savarankiškai, su tėvais, namuose pirmadienio ir ketvirtadienio rytą (prieš pat išvykstant į mokyklą). Testus mokiniams pasirašytinai į namus išduoda klasių vadovai ar kiti direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Testo rezultatą mokinys perduoda klasės vadovui, o šis atsakingai sekretorei registruoti. Daugiau apie testavimą – https://mokyklabecovid.lt/testavimas-mokiniai/


Nustačius COVID-19 ligos atvejį mokinių klasėje

 • Informaciją apie izoliaciją konkretiems klasės mokiniams el. dienyno pranešimu mokinio tėvams siunčia atsakingas mokyklos darbuotojus.
 • Nustačius klasėje didelės rizikos kontaktus su Covid-19 susirgusiu asmeniu, klasės vadovo sprendimu, greitieji antigeno testai (toliau – GAT) atliekami pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val.
 • Jei pagal algoritmą testas atliekamas  namuose pirmadieniais ir ketvirtadieniais (prieš mokyklą ryte), mokykloje jis nebekartojamas, jo rezultatas fiksuojamas progimnazijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka. Kitais atvejais GAT testavimą atlieka klasės vadovas ar ugdymo vadovo paskirtas kitas asmuo ir testavimo rezultatas užfiksuojamas progimnazijos GAT el. registre.
 • Gavus teigiamą testo rezultatą progimnazijoje, mokinys vyksta namo, apie tai informuojami mokinio tėvai telefonu ir el. dienynu. Mokinys nedalyvauja kontaktiniame ugdyme, kol akredituotoje gydymo įstaigoje atliekamas patvirtinantis tyrimas ir gaunamas atsakymas. Gavus teigiamą rezultatą, užpildoma progimnazijos forma – https://forms.gle/ChmzYu4wzXEeKxut5.

Nuotolinis/hibridinis ugdymas – https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/

 • Tik labai išimtinais atvejais galime pasiskolinti planšetinį kompiuterį iš mokyklos. Prašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymo aplinkos aprūpinimui Adomą Vasiliauską, adomas.vasiliauskas@antakalnio.lt, tel. nr. 8 659 00 517;
 • Nuotoliniu ir/ar hibridiniu ugdymo metu organizuojamos bus visos galimos pamokos (išskyrus fizinį ugdymą, muziką, menus, dorinį ugdymas – gali būti trumpinamos) išlaikant kontaktinio ugdymo pamokų tvarkaraštį;
 • Hibridinis ugdymas organizuojamas nustačius COVID 19 atvejį progimnazijos klasėje ar mokiniams izoliuojantis dėl Covid 19 ligos šeimoje – https://forms.gle/ChmzYu4wzXEeKxut5.  Nei vienam mokiniui neprisijungus 15 min. prie pamokos ir/ar nuolatos nesijungiant vaizdo kameros, neatsakant į mokytojo klausimas, hibridinė pamoka mokytojo iniciatyva gali būti nutraukiama ir/ar atitinkamas mokinys pašalintas iš pamokos.

Medicininės veido apsaugos kaukės ar raspiratoriai (be vožtuvo)

 • kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, kai patalpoje yra tik tos pačios klasės vaikai. Kitu atveju 1-4 klasių mokiniai privalo devėti veido apsaugos kaukes;
 • vietos, kurių negalima atlikti būnant su kauke (pvz., maudymasis, dainavimas, sportavimas, valgymo metu ir pan.);  
 • kaukes privalo devėti 5-12 klasių mokiniai, visi darbuotojai.

Judėjimas ir mokymasis

 • Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje mokykloje mokinių judėjimas vyksta geltonų rodyklių nurodyta kryptimi.
 • Visų klasių mokiniai mokosi nustatytoje klasėje arba būna prie klasės apibrėžtos erdvės.
 • Pertraukų metu ir fizinio ugdymo ar kitų pamokų metu, kai nustatytoje klasėje nėra mokinių, privaloma vėdinti kabinetą.
 • Keičiantis mokiniams ir mokytojams privalu dezinfekuoti stalų, kompiuterių bei jo dalių ar kitas bendrai naudojamos įrangos paviršius.
 • Budinčios valytojos nustatytu laiku dezinfekuoja dažniausiai liečiamus paviršius.
 • Pritrūkus kaukių ir/ar skysčių, valymo priemonių, privalu kreiptis į budintį pirmame aukšte (kaukių) ar pavaduotoją ugdymo aplinkos aprūpinimui (45 kab.).

Maitinimas

 • 1-4 klasių mokinių pertraukų laikai skiriasi dėl mokinių maitinimo srautų reguliavimo.
 • 5-8 klasių mokiniai valgo ilgųjų pertraukų metu: po 3 pamokų – 5 ir 8 klasių,  po 4 pamokų 6, 7 ir 8 klasių.
 • Valgykloje kiekvienai konkrečiai klasei jų valgymui skirtu laiku yra skirtas stalas. Šią informaciją pateikia klasės vadovas.
 • Rekomenduojama atsiskaityti Eurofondo el. priemonėmis siekiant trumpinti valgykloje buvimo laiką bei greitinti aptarnavimo greitį.
 • Valgykloje, susidarius perkančių maistą mokinių eilei, privaloma laikytis 2 m. atstumo tarp mokinių. Rekomenduojame laukti eilės nusipirkti maisto, sėdint prie klasei skirto stalo ir laukiant kol ateis eilė pirkti. 1-2 klasių mokiniai pietus valgo nustatytu laiku už valstybės skirtas lėšas (eilėse laukti nereikia).

Poilsis ir pasibaigus pamokoms

 • 1-4 klasių mokiniai kieme (prie stadiono) būna su klasės vadovu.
 • Pertraukų metu 5-8 klasių mokiniai gali būti ramybės ir/arba vidiniame kiemelyje su bet kuriuo pedagogu.
 • Klasių mokiniai privalo maksimaliai laikytis klasės lygmens  izoliacijos.
 • Pertraukų metu koridoriuose taip pat privaloma dėvėti veido apsaugos kaukes (nebent yra patvirtintos išimtys)!
 • Pasibaigus ugdymui, mokiniai negali likti vieni mokykloje bei privalo būti visos dienos grupėje ir/ar bibliotekoje, skaitykloje.
 • Pašaliniams asmenims draudžiama lankytis mokykloje!

Daugiau informacijos:


 

close