Pr. Rgs 20th, 2021

Mokinių saugumo užtikrinimas (COVID-19) bei srautų valdymas ugdymo proceso metu!

Testavimas

Testavimas vykdomas tik tų mokinių, kurių tėvai sutiko testuotis (pateikė klasės vadovui sutikimui) kas savaitę:

 • 1-2 klasių mokiniai testuojami penktadieniais;
 • 3-4 klasių mokiniai testuojami pirmadieniais;
 • 5-8 klasių mokiniai testuojasi 2021-09-22 dieną (trečiadienį) nuo 7:25 iki 8:25, nuo 11:02 iki 11:30 ir nuo 12:15 iki 12:45 val.;
 • nuo 2021-09-27 d., pirmadieniais, nuo 7:25 iki 8:25, nuo 11:02 iki 11:30 ir nuo 12:15 iki 12:45 val.;
 • darbuotojai, kurie nėra persirgę ar pasiskiepiti du kartus, testatuojasi LRV nustatyta tvarka kas 7 dienas ar kitais būdais (tokių darbuotojų yra apie 7 iš 120). Darbuotojai privalo pateikti testavimo dokumentus į raštinę el. būdu ar parodant raštinės vedėjai ne vėliau dieną, nei baigiasi jų galiojimo laikotarpis.

Pradinukai testuojami klasėse pamokų metu, o 5-8 klasių mokiniai – prie rūbinių, prieš pamoką ar ilgųjų pertraukų metu!


Nustačius COVID-19 viruso atvejį mokinių klasėje

 • Visada informaciją apie izoliaciją klasės mokiniams, mokinių tėvams, klasės mokytojams el. dienyno pranešimu nedelsiant siunčia klasės vadovas.
 • Mokykloje apie nutraukiamą ugdymo procesą klasės mokiniams bei mokytojams praneša vienas iš direktoriaus pavaduotojų ugdymui;
 • Klasė yra izoliuojama likusias dienos pamokas ir/ar pirmą darbo dieną. Mokytojai likusias pamokas ar pirmą izoliavimo darbo dieną el. dienynu skiria bei kartoja praėjusios pamokos temą, neužduoda namų darbų;
 • Pirmą izoliacijos dieną klasės kabinetas yra valomas ir dezinfekuojamas nustatyta teisės aktų tvarka;
 • Pirmą mokinių izoliavimo dieną vedamas nuotolinis instruktavimas mokiniais (ir/ar 1-4 klasių mokinių tėvams), kaip bus organizuojamas hibridinis ir/ar nuotolinis ugdymas (dėl mažiau nei 3 mokinių, hibridinis ugdymas nebus organizuojamas). Apie šį susitikimą klasės vadovas informuoja mokinius el. dienynu ir mokyklos el. pašto adresu;
 • Pirmą atitinkamos klasės izoliavimo darbo dieną mokytojai el. kalendoriuje susikuria pamokas pagal pamokų tvarkaraštį ir ruošiasi nuotolinėms ir/ar hibridinėms pamokoms;
 • Kaip organizuojamas nuotolinis ugdymas skelbiame čia – https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/;
 • Tik labai išimtinais atvejais galime pasiskolinti planšetinį kompiuterį iš mokyklos (kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymo aplinkos aprūpinimui Adomą Vasiliauską, ukis@antakalnio.lt, tel. nr. 8 659 00 517;
 • Nuotoliniu ir/ar hibridiniu ugdymo metu organizuojamos visos pamokos (dalis pamokų, kaip fizinis ugdymas, muzika, menai, dorinis ugdymas – gali būti trumpinamos) išlaikant kontaktinio ugdymo pamokų tvarkaraštį;
 • Mokinių izoliavimą vykdo Nacionalinis visuomenės centras pagal mokyklos pateiktus duomenis;
 • Esant ne mažiau kaip 3 mokiniams, gali būti organizuojamas hibridinis ugdymas ar priimami kiti sprendimai (pavyzdžiui, laikinai jungiami mokytis su kita klase);
 • Tėvai, norintys sutrumpinti izoliaciją ir turintys tam leidimą – dokumentą, privalo teikti prašymą su įrodančiais dokumentais el. paštu – rastine@antakalnio.lt. Tik pateikus prašymą, bei gavus mokyklos vadovo leidimą grįžti (leidimą – el. laišką pateiks direktoriaus pavaduotojas ugdymui tėvų, kuriuo buvo atsiųstas prašymas, el. pašto adresu), kitą darbo dieną gali mokiniai sugrįžti į kontaktinį – hibridinį ugdymą.

Judėjimas ir mokymasis

 • Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje mokykloje mokinių judėjimas vyksta geltonų rodyklių nurodyta kryptimi.
 • Visų klasių mokiniai mokosi nustatytoje klasėje arba būna prie klasės apibrėžtos erdvės.
 • Pertraukų metu ir fizinio ugdymo ar kitų pamokų metu, kai nustatytoje klasėje nėra mokinių, privaloma vėdinti kabinetą.
 • Keičiantis mokiniams ir mokytojams privalu dezinfekuoti stalų, kompiuterių bei jo dalių ar kitas bendrai naudojamos įrangos paviršius.
 • Budinčios valytojos nustatytu laiku dezinfekuoja dažniausiai liečiamus paviršius.
 • Pritrūkus kaukių ir/ar skysčių, valymo priemonių, privalu kreiptis į budintį pirmame aukšte (kaukių) ar pavaduotoją ugdymo aplinkos aprūpinimui (45 kab.).

Maitinimas

 • 1-4 klasių mokinių pertraukų laikai skiriasi dėl mokinių maitinimo srautų reguliavimo.
 • 5-8 klasių mokiniai valgo ilgųjų pertraukų metu: po 3 pamokų – 5 ir 8 klasių,  po 4 pamokų 6, 7 ir 8 klasių.
 • Valgykloje kiekvienai konkrečiai klasei jų valgymui skirtu laiku yra skirtas stalas. Šią informaciją pateikia klasės vadovas.
 • Rekomenduojama atsiskaityti Eurofondo el. priemonėmis siekiant trumpinti valgykloje buvimo laiką bei greitinti aptarnavimo greitį.
 • Valgykloje, susidarius perkančių maistą mokinių eilei, privaloma laikytis 2 m. atstumo tarp mokinių. Rekomenduojame laukti eilės nusipirkti maisto, sėdint prie klasei skirto stalo ir laukiant kol ateis eilė pirkti. 1-2 klasių mokiniai pietus valgo nustatytu laiku už valstybės skirtas lėšas (eilėse laukti nereikia).

Poilsis

 • 1-4 klasių mokiniai kieme (prie stadiono) būna su klasės vadovu.
 • Pertraukų metu 5-8 klasių mokiniai gali būti ramybės ir/arba vidiniame kiemelyje pagal nustatytą grafiką.

2021 m. rugsėjo 1 – spalio 29 d.

Savaitė Ramybės kiemelis
(šalia direktoriaus kab.)
Vidinis kiemelis
(šalia valgyklos)
Rugsėjo 2-3 d. 5 klasės, 8 klasės 6 klasės, 7 klasės
Rugsėjo 6-10 d. 6 klasės, 7 klasės 5 klasės, 8 klasės
Rugsėjo 13-17 d. 5 klasės, 8 klasės 6 klasės, 7 klasės
Rugsėjo 20-24 d. 6 klasės, 7 klasės 5 klasės, 8 klasės
Rugsėjo 27-spalio 1 d. 5 klasės, 8 klasės 6 klasės, 7 klasės
Spalio 4-8 d. 6 klasės, 7 klasės 5 klasės, 8 klasės
Spalio 11-15 d. 5 klasės, 8 klasės 6 klasės, 7 klasės
Spalio 18-22 d. 6 klasės, 7 klasės 5 klasės, 8 klasės
Spalio 25-29 d. 5 klasės, 8 klasės 6 klasės, 7 klasės
 • Pertraukų metu koridoriuose privalomai dėvimos kaukės!
 • 5-8 klasių mokiniai ir visi suaugę privalo devėti kaukes visą laiką (nebent yra išimčių)!
 • Pašaliniams asmenims draudžiama lankytis mokykloje!

Daugiau informacijos


COVID-19 ATVEJŲ STATISKA PROGIMNAZIJOJE

Serga 1-4 klasių mokiniai:

2

Serga 5-8 klasių mokiniai:

2

Izoliuojasi 1-4 klasių skaičius ir vyksta nuotolinis ugdymas:

2

iš jų 1-4 klasėms  vyksta hibridinis ugdymas:

0

Izoliuojasi 5-8 klasių skaičius ir vyksta nuotolinis ugdymas:

1

Iš jų 5-8 klasėms vyksta hibridinis ugdymas:

1

Serga pedagogai:

0

Serga darbuotojai:

0

Izoliuojasi pedagogai:

0

Izoliuojasi darbuotojai:

0