An. Sau 25th, 2022

Mokinių saugumo užtikrinimas (COVID-19) bei srautų valdymas ugdymo proceso metu!

Statistika (2022-01-25 14 val. – kitas atnaujinimas  2022-01-26 14 val.)

Šiuo metu serga Covid 19 liga: 74 – mokiniai ir 5 – darbuotojai;

Laukia eilės PGR tyrimui ir rezultatui gauti (dalis laikinai izoliuojasi): 27 – mokiniai ir 1 – darbuotojas;

Šiuo metu izoliuojasi dėl Covid 19 ligos (dėl kitų šeimos narių ar atsisakant testuotis):  46 – mokiniai ir 1 – darbuotojas;

Izoliuotos klasės ir jose vyksta nuotolinis ugdymas:

Klasė Infekcijų plitimą ribojantis rėžimas – IPRR Nuo Iki
2a IPRR nuotolinis visai klasei 2022-01-25 2022-01-31
2c IPRR nuotolinis visai klasei 2022-01-24 2022-01-30
4b IPRR nuotolinis visai klasei 2022-01-20 2022-01-27
6b IPRR nuotolinis visai klasei 2022-01-25 2022-02-01
6c IPRR nuotolinis visai klasei 2022-01-18 2022-01-26
7b IPRR nuotolinis visai klasei 2022-01-25 2022-02-01

Vyksta hibridinis ugdymas:

Klasė Nuo: Iki:
6e 2022-01-17 2022-01-24
2c 2022-01-19 2022-01-25
7c 2022-01-19 2022-01-25
3b 2022-01-17 2022-01-26
4a 2022-01-17 2022-01-26
5b 2022-01-19 2022-01-26
1c 2022-01-21 2022-01-28
7d 2022-01-18 2022-01-28
6d 2022-01-25 2022-01-29
5e 2022-01-18 2022-01-31
5f 2022-01-18 2022-01-31
5g 2022-01-14 2022-01-31
5a 2022-01-25 2022-02-01
7e 2022-01-25 2022-02-01
6a 2022-01-14 2022-01-31

Jei neįvyksta hibridinės pamokos, prašom informuoti 1-4 klasių tėvelius ir mokinius – pavaduotoją ugdymui Gražiną Sadauskienę (pradinis@antakalnio.lt) ir 5-8 klasių tėvelius ir mokinius – pavaduotoją ugdymui Jurgitą Paravinskienę (pagrindinis@antakalnio.lt) .

Testavimas koronaviruso ligos nustatymui – www.vilniussveikiau.lt

Testavimas vykdomas tik tų mokinių, kurių tėvai sutiko testuotis (pateikė klasės vadovui sutikimui) kas savaitę:

 • 1-8 klasių mokiniai kviečiami testuotis savarankiškai, su tėvais, namuose pirmadienio rytą (prieš pat mokyklą). Testus mokiniams į namus išduoda klasių vadovai ar direktoriaus pavaduotojai ugdymui penktadienio dieną.
 • 1-2 klasių mokiniai testuojami trečiadieniais kaupinių metodu;
 • 3-4 klasių mokiniai testuojami pirmadieniais kaupinių metodu;
 • 5-8 klasių mokiniai testuojasi greitaisiais antigenų testais ketvirtadieniais, nuo 7:25 iki 8:25 ir/ar pirmųjų trumpųjų pertraukų metu ir/ar nuo 11:02 iki 11:30;
 • 1-8 klasių, kuriose mokiniams buvo nustatytas koronovirusas, neizoliuotiems mokiniams testavimas vyksta klasės lygmeniu kas 72 val. visą izoliacijos laikotarpį;
 • darbuotojai, kurie nėra laikomi įgiję imuniteto Covid 19 ligai (nustato reikalavimus Operacijų vadovas norminiu teisės aktu), testatuojasi LRV nustatyta tvarka kas 7 dienas ar kitais būdais (tokių darbuotojų yra apie 3 iš 130).  Darbuotojai privalo pateikti testavimo dokumentus į raštinę el. būdu ar parodant raštinės vedėjai ne vėliau dieną, nei baigiasi jų galiojimo laikotarpis. Darbuotojai dėl nustatytų Covid 19 ligos atveju mokykloje ir/ar šeimoje gali būti įpareigoti testuotis dažniau.

Periodiškai 1-4 klasių mokiniai testuojami klasėse pamokų metu, o 5-8 klasių mokiniai – prie rūbinių, prieš pamoką ar pertraukų metu!

Daugiau apie testavimą – https://mokyklabecovid.lt/testavimas-mokiniai/


Nustačius COVID-19 viruso atvejį mokinių klasėje

 • Visada informaciją apie izoliaciją klasės mokiniams, mokinių tėvams, klasės mokytojams el. dienyno pranešimu nedelsiant siunčia klasės vadovas.
 • Mokykloje apie nutraukiamą ugdymo procesą klasės mokiniams, kurie priskiriami rizikos grupei (pavyzdžiui, nedalyvauja testavime, ir/ar nėra persirgę COVID 19 liga bei nuo persirgimo nepraėjo 210 dienų, o jų tėvai nesutinka, kad vaikas būtų testuojamas, ir/ar nėra du kartus skiepyti bei po skiepų dar nepraėjo 14 parų, o jų tėvai nesutinka, kad vaikas būtų testuojamas, ir/ar neturi 60 dienų galiojantį tinkamą antikūnių tyrimą bei mokytojams praneša vienas iš direktoriaus pavaduotojų ugdymui). Rizikos grupę apibrėžia Operacijų vadovas savo norminiais teisės aktais – https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/duk-covid-19/covid-19-ugdymo-istaigose-testavimas-dideles-rizikos-kontaktas;
 • Dalis klasės mokinių gali būti izoliuojami likusias dienos pamokoms ir/ar 10 dienų (izoliacija gali būti trumpinama teisės aktų nustatyta tvarka nuo 7 izoliavimo dienos). Mokytojai likusias pamokas ar pirmą izoliavimo darbo dieną el. dienynu skiria bei kartoja praėjusios pamokos temą, neužduoda namų darbų;
 • Gavus pranešimą apie mokinio susirgimą, artimiausią darbo dieną, ne pamokų metu klasės kabinetas yra valomas ir dezinfekuojamas nustatyta teisės aktų tvarka;
 • Pirmą mokinių izoliavimo dieną klasių vadovai veda nuotolinį instruktavimas izoliuotiems mokiniais (ir/ar 1-4 klasių mokinių tėvams), kaip bus organizuojamas hibridinis ugdymas. Apie šį susitikimą klasės vadovas informuoja mokinius el. dienynu ir mokyklos el. pašto adresu;
 • Pirmą atitinkamos klasės izoliavimo darbo dieną mokytojai el. kalendoriuje susikuria pamokas pagal pamokų tvarkaraštį ir ruošiasi nuotolinėms ir/ar hibridinėms pamokoms. Sinhroniniu būdu, tiesiogiai. hibridinis ugdymas neorganizuojamas fizinio ugdymo metu;
 • Kaip organizuojamas nuotolinis/hibridinis ugdymas skelbiame čia – https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/;
 • Tik labai išimtinais atvejais galime pasiskolinti planšetinį kompiuterį iš mokyklos (kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymo aplinkos aprūpinimui Adomą Vasiliauską, ukis@antakalnio.lt, tel. nr. 8 659 00 517;
 • Nuotoliniu ir/ar hibridiniu ugdymo metu organizuojamos bus visos galimos pamokos (išskyrus fizinį ugdymą, muziką, menus, dorinį ugdymas – gali būti trumpinamos) išlaikant kontaktinio ugdymo pamokų tvarkaraštį;
 • Mokinių izoliavimą vykdo Nacionalinis visuomenės centras ar Vilniaus visuomenės sveikatos biuras pagal mokyklos pateiktus duomenis;
 • Hibridinis ugdymas organizuojamas tik nustačius COVID 19 atvejį progimnazijos klasėje ar mokiniams izoliuojantis dėl Covid 19 ligos šeimoje. Apie Covid 19 mokinio ligos atvejus ar dėl mokinio izoliavimo dėl kitų šeimos narių susirgimo Covid 19 liga, tėvai privalo informuoti savo klasės vadovą el. dienynu bei esant klasės vadovo reikalavimui pateikti tai įrodančius dokumentus (iš e.Sveikatos ar pan.). Esant izoliacijoje vienam ir daugiau izoliuotų bei galinčių mokytis mokinių organizuojamas hibridinis ugdymas.  Nei vienam mokiniui neprisijungus 15 min. prie pamokos ir/ar nuolatos nesijungiant vaizdo kameros, neatsakant į mokytojo klausimas, hibridinė pamoka mokytojo iniciatyva gali būti nutraukiama ir/ar atitinkamas mokinys pašalintas iš pamokos.

Judėjimas ir mokymasis

 • Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje mokykloje mokinių judėjimas vyksta geltonų rodyklių nurodyta kryptimi.
 • Visų klasių mokiniai mokosi nustatytoje klasėje arba būna prie klasės apibrėžtos erdvės.
 • Pertraukų metu ir fizinio ugdymo ar kitų pamokų metu, kai nustatytoje klasėje nėra mokinių, privaloma vėdinti kabinetą.
 • Keičiantis mokiniams ir mokytojams privalu dezinfekuoti stalų, kompiuterių bei jo dalių ar kitas bendrai naudojamos įrangos paviršius.
 • Budinčios valytojos nustatytu laiku dezinfekuoja dažniausiai liečiamus paviršius.
 • Pritrūkus kaukių ir/ar skysčių, valymo priemonių, privalu kreiptis į budintį pirmame aukšte (kaukių) ar pavaduotoją ugdymo aplinkos aprūpinimui (45 kab.).

Maitinimas

 • 1-4 klasių mokinių pertraukų laikai skiriasi dėl mokinių maitinimo srautų reguliavimo.
 • 5-8 klasių mokiniai valgo ilgųjų pertraukų metu: po 3 pamokų – 5 ir 8 klasių,  po 4 pamokų 6, 7 ir 8 klasių.
 • Valgykloje kiekvienai konkrečiai klasei jų valgymui skirtu laiku yra skirtas stalas. Šią informaciją pateikia klasės vadovas.
 • Rekomenduojama atsiskaityti Eurofondo el. priemonėmis siekiant trumpinti valgykloje buvimo laiką bei greitinti aptarnavimo greitį.
 • Valgykloje, susidarius perkančių maistą mokinių eilei, privaloma laikytis 2 m. atstumo tarp mokinių. Rekomenduojame laukti eilės nusipirkti maisto, sėdint prie klasei skirto stalo ir laukiant kol ateis eilė pirkti. 1-2 klasių mokiniai pietus valgo nustatytu laiku už valstybės skirtas lėšas (eilėse laukti nereikia).

Poilsis ir pasibaigus pamokoms

 • 1-4 klasių mokiniai kieme (prie stadiono) būna su klasės vadovu.
 • Pertraukų metu 5-8 klasių mokiniai gali būti ramybės ir/arba vidiniame kiemelyje su bet kuriuo pedagogu.
 • Klasių mokiniai privalo maksimaliai laikytis klasės lygmens  izoliacijos.
 • Pertraukų metu koridoriuose taip pat privaloma dėvėti veido apsaugos kaukes (nebent yra patvirtintos išimtys)!
 • Pasibaigus ugdymui, mokiniai negali likti vieni mokykloje bei privalo būti visos dienos grupėje ir/ar bibliotekoje, skaitykloje.
 • Pašaliniams asmenims draudžiama lankytis mokykloje!

Daugiau informacijos: