Informacija

Mums svarbu, kad mokykloje kiekvienam būtų gera ir saugu. Jei susidūrei su problema, turi klausimų ar tiesiog nori pasikalbėti – esi labai laukiamas 44 kabinete! 

Patyčių pildymo forma

 

Kiekvienas galime kalbėtis ir spręsti nesutarimus:)

Kai keliame problemą, nesutarimą ar sprendžiame konfliktą, pirmiausiai susipažiname kokie yra susitarimai: 

Toliau elgiamės pagal šią schemą:

  1. Nesutarimai, konfliktai pirmiausiai sprendžiami kalbantis kartu su tuo asmeniu, su kuriuo nesutariate dėl vertinimo, elgesio ir pan.
  2. Stengiatės visada bendrauti ramiai ir dalykiškai. Pateikite argumentus, pvz. ramiai pasakome, kad Ugdymo plane parašyta, kad apie kontrolinį darbą mokytojas mokinius privalo informuoti iš anksto, prieš kelias dienas ir pan., todėl negalima šiandiena rašyti šio darbo, tai būtų Ugdymo plano pažeidimas. Svarbu nekelti tono bei bendrauti mandagiai, pagarbiai. Mandagumas visada turi lydėti abi bendraujančias puses.
  3. Jei vis tiek nesusikalbate, nesutariate, su tuo asmeniu dėl ko kilo konfliktas, pasikalbėkite su klasės vadovu, kitu pedagogu, kuriuo pasitikite ir savo tėvais, kad jie padėtų Jums rasti problemos sprendimą.
  4. Jei nepavyksta rasti problemos sprendimo tėvų ar klasės vadovo pagalba, kreipiatės pagalbos į soc. pedagogus dėl smurtinių konfliktų, terorizavimo, bauginimo ir pan., o dėl dalyko vertinimo, ugdymo kokybės į pavaduotojus ugdymui.
  5. Galite rašyti prašymą raštu ir jį pateikti raštinei. Jis bus nagrinėjamas ir jums bus atsakyta.
  6. Jei tai kartojasi prieš jus ar kitą asmenį konfliktai, pildome patyčių formą.
  7. Jei matote netinkamą kitų elgesį – nesvarbu suaugęs ar vaikas: keikiasi, laužo, gadina,  mėto daiktus klasėje, erzina kitą vaiką, mušasi, mėto popierių tualete ir pan., nekonfliktuokite tiesiogiai bei netoleruokite ir skubiai praneškite suaugusiam asmeniui, klasių vadovams, mokytojams, kuriais pasitikite ar mokyklos vadovams. Tai nėra skundimas. Tai yra pilietiškumas bei netoleravimas to, kas yra netinkama.

Manome, kad nėra blogų vaikų, yra tik netinkamas jų elgesys, už kurį jie privalo atsakyti.

Jei mes toleruojame netinkamą elgesį, patys tampame atsakingi už netinkamo elgesio skatinimą savo bendruomenėje.

Pamėginkite veikti ir spręsti problemas dalykiškai.

To mokytis turime visą gyvenimą!

 

 

close