DĖMESIO: nuo 2023-09-04 persikėlėme - naujas internetinės svetainės adresas - Antakalnio.Lt :)

Socialinis pedagogas

 

Socialiniai pedagogai: Agnė Vanagienė (agne.vanagiene@antakalnio.lt), Edita Sinkevič (edita.sinkevic@antakalnio.lt) ir (@antakalnio.lt)

Mums yra svarbu, kad mokykloje kiekvienam būtų gera ir saugu. Jei susidūrei su problema, turi klausimų ar tiesiog nori pasikalbėti – esi labai laukiamas 44 kabinete! 

  • Stebėti moksleivių lankomumą, pažangumą, elgesį bei bendradarbiaujant su klasių auklėtojais identifikuoti kylančias problemas klasėje;
  • Papildyti klasės vadovų veiklą dalyvaujant klasės valandėlėse, kalbėti su mokiniais jiems rūpimais klausimais, spręsti iškilusias problemas remiantis individualaus bei grupinio darbo metodais;
  • Tarpininkauti sprendžiant iškilusias konfliktines situacijas tarp mokinių arba tarp mokinių ir mokytojų;
  • Kartu su klasių vadovais, dalykų mokytojais, psichologu, specialiuoju pedagogu identifikuoti moksleivius, kuriems reikalinga  socialinė  pedagoginė pagalba, sudaryti pagalbos planą bei jį įgyvendinti. Per mokslo metus stebėti ir vertinti teikiamos pagalbos efektyvumą; Individualiai dirbti su atskirais moksleiviais, patiriančiais adaptacijos mokykloje sunkumų, turinčiais specialiųjų poreikių, sveikatos, elgesio, emocinių ar kitų problemų;
  • Teikti individualias konsultacijas moksleivių tėvams (globėjams), mokytojams apie moksleivių problemas, jų sprendimų galimybes mokykloje bei kreipiantis į specialistus už mokyklos ribų. Atstovauti vaiko interesams, pastebėjus vaiko teisių pažeidimus informuoti apie tai VTAT, policijos pareigūnus;
  • Vykdyti ir kurti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų, žalingų įpročių, patyčių bei kitų problemų sprendimo prevencijos užsiėmimus, renginius. 
  • Teikti informaciją apie socialinę paramą ir kt.


close