Logopedas

Logopedės: Rita Bražaitė (rita.brazaite@antakalnio.lt) ir Grita Rakauskaitė (grita.rakauskaite@antakalnio.lt)

Logopedų funkcijos mokykloje:

  • tiria mokinių kalbėjimą ir kalbą;
  • šalina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • konsultuoja pedagogus, tėvus bei globėjus dėl mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų būklės bei šalinimo, dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo;
  • padeda nustatyti  mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • ruošia dokumentus mokinius siunčiant į Pedagoginę psichologinę tarnybą nuodugniam tyrimui;
  • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

 

close