DĖMESIO: nuo 2023-09-04 persikėlėme - naujas internetinės svetainės adresas - Antakalnio.Lt :)

TĖVELIAMS

Naudinga žinoti atvykstant ar mokantis pas mus!

Mieli tėveliai,

Esame tikri, kad siekiant kiekvieno mokinio pažangos, ugdant mokinių empatiją bei pozityvaus pokyčio, būtinas tėvų ir mokytojų bendras rūpestis vaiku, todėl kviečiame Jus:

  • ugdyti mokinių etiketą tiek šeimoje, tiek mokykloje bei svetur sakyti „prašau“, „ačiū“ ir „atsiprašau“, praleisti pro duris vyresnio amžiaus asmenis, taip pat užleisti vietą miesto transporte, visur elgtis mandagiai ir pagarbiai bei  saugiai;
  • priminti saugaus eismo taisykles pakeliui ir/ar iš mokyklos;
  • kartu aptarti Mokinio elgesio taisykles – https://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/dokumentai/vidaus-tvarkos-taisykles/147-2;
  • palaikyti  daugumos klasės tėvų susitarimus, net jei su jais nesutinkate. Galite kritiškai vertinti situaciją, ją aptarti su vaiku, tačiau gerbti bendrą susitarimą. Nežvelkite į mokytojus kaip į nenaudėlius, jei nesutampa jūsų požiūriai – gali būti, kad jie mato kai kuriuos jūsų vaiko trūkumus ir gali padėti jums užauginti geresnę ir visapusiškesnę asmenybę. Nedaugelis mokytojų pasirinko profesiją dėl pinigų – daugumai tai yra pašaukimas.  Geri mokytojai dažnai tampa pavyzdžiais, kuriais vėliau seka jų mokiniai. Mokytojai turi daug atsakomybių. Jie kasdien turi vaidinti daug vaidmenų – tėvo, motinos, psichologo, draugo, patarėjo, įkvepiančio pamokslininko ir kritiško žinių perdavėjo. Be to, jie nuolat turi kreipti dėmesį į daugybę jų darbe esančių smulkmenų, vingrybių, problemų ir sunkumų – pasirūpinti vaikais, turinčiais mokymosi sutrikimų, spręsti patyčių ir blogo elgesio  (kartais išmokstamų namie) problemas ir, retais atvejais, net su kvaišalų vartojimu susijusias problemas. Būkite dėkingi ir įvertinkite jų pastangas;
  • rūpintis vaiko dienotvarke ir laiku atvykti į mokyklą, pamokas, pasiimti iš mokyklos mokinį ar laiku pasiimti vaiką iš visos dienos grupės. Vėluojant į mokyklą pranešti apie tai klasės vadovui, o ateityje stengtis nevėluoti, t.y. anksčiau atvykti į mokyklą, laiku atsigulti, pasiruošti pamokoms; laiku informuoti mokytoją/auklėtoją apie vaiko neatvykimą į mokyklą, laiku pateisinti pamokas;
  • ugdyti vaiką tausoti aplinką: įdėti daugkartines gertuves raginant atsisakyti vienkartinių, skirtų atsigerti valgykloje, mokyti rūšiuoti šiukšles, tausoti vandenį ar tualetinį popierių, saugoti savo, mokyklos bei miesto turtą, ugdyti sąmoningumą pranešti suaugusiam asmeniui apie kito asmens netinkamą elgesį. Labai svarbu mokyti vaiką niekada nesielgti netinkamai, net jei tai daro kiti (tai dažniausias mokinių argumentas dėl netinkamo elgesio), tačiau jei pavyzdžiais paaiškintumėte, kad toks elgesys niekur nenuves, o ir savo pavyzdžiu tai parodysite, jūs ugdote pilietišką ir socialiai atsakingą mokinį. Mokykloje mes remiame vaikų iniciatyvas, kurios kviečia kartu kurti, būti socialiai atsakingais bei pilietiškais, tereikia nebijoti kreiptis į mokyklos mokytojus ar vadovus ir mes stengiamės padėti. Labai svarbu, kad kiekvienas mokinys mokytųsi prasmingai atlikti socialines-pilietines valandas, tai neturi būti prievarta, bet jūsų padrąsinimas bei paskatinimas yra būtinas. Labai daug žmonių laukia pagalbos;
  • Ugdyti higienos įgūdžius: mokyti plauti rankas prieš valgį, paaiškinti kaip elgtis tualete. Kas savaitę plauti sportinę aprangą bei susitvarkyti savo kuprinę, vaikščioti su tvarkinga bei švaria uniforma (kas savaitę reikėtų plauti ir uniformą), stengtis mažinti triukšmą pamokų bei pertraukų metu. Neleisti į mokyklą vaikams neštis nesveikų gėrimų ar užkandžių. Užkandžiais ir gėrimais, jei jie netinka valgykloje, pasirūpinti iš vakaro, o ne mokyklos dieną;
  • gerbti kitų darbą bei mokymąsi: paaiškinti kodėl kai kitiems vykstant pamokos nėra lengva mokytis, kai kiti už durų triukšmauja ar laksto ir pan. Tėvai dažnai nori turėti galimybę susisiekti su savo vaikais bet kuriuo dienos metu, tačiau prašytume nerašyti žinučių ir neskambinti vaikams per pamokas. Prieš skambinant reikėtų žvilgtelti į pamokų laiką, kuris skelbiamas mokyklos svetainėje. Vis dėlto turėtumėte išmokyti savo vaikus atsakingai  naudotis mobiliosiomis technologijomis ir ypač tada, kai jomis neleidžia naudotis mokytojai. Pasirūpinkite, kad išmaniosios technologijos būtų saugios bei juose būtų įdiegtos saugumą užtikrinančios programos, kaip pvz.: Google family link, ESET Parental Control ir t.t. Nepamirškite, kad neapsaugotas mobilus įrenginys gali būti lengva priemonė psichologiškai ir socialiai sužaloti kitus vaikus, tad neleiskime tam įvykti;

Nė vienas vaikas nėra tobulas. Kartais tėvai mano, kad būti mokykloje, dirbti su jų vaikais yra vienas malonumas. Jie pamiršta, jog būdami be tėvų vaikai dažnai rodo kitą savo asmenybės pusę, ir ji gali būti nepanaši į „mažytį angelėlį“. Vaikai ne visada tėvams sako tiesą apie tai, kas vyksta mokykloje. Kaip ir daugelis suaugsiųjų, vaikai kartais mėgina išsisukti iš nepatogių situacijų. Tai nereiškia, kad visi vaikai yra patologiški melagiai, tačiau jų sąžinės vis dar auga ir formuojasi, tad, ypač būdami jaunesni, jie gali nesuprasti tiesos sakymo svarbos. Jei vaikų pasakojami įvykiai nedera su tuo, ką sako mokytojai, neskubėkite iš karto stoti ginti savo vaikų. Stenkitės informaciją įvertinti ramiai bei ją patikrinti, pavyzdžiui, rašant žinutes mokytojai ir kitiems klasės tėvams ar mokyklos vadovams. Mokykimės problemas spręsti tuo lygmeniu, kuriuo problema susikūrė;

Ugdykime vaikus kartu. Skatinkite vaikus skaityti. Duokite jiems knygų, kurios jiems patinka, skaitykite kartu, kalbėkite apie vaikų mėgstamas knygas, o dar nemokantiems galite skaityti garsiai. Jei vaikai išmoks gerai skaityti ir mėgausis tuo, mokytojų darbas bus daug lengvesnis. Jei vaikas sako, kad padarė namų darbus, patikrinti, ar tai tikrai tiesa, nėra bloga mintis. Net jei jis sako tiesą, tai, jog jūs paprašėte leisti užmesti akį, parodys vaikui, kad tai svarbu. Paaiškinkite, kad mokymosi tikslas nėra tik geri pažymiai.  Vaikų mokymas tiek namuose, tiek mokykloje visų pirma turi padėti jiems įgyti išsilavinimą, tapti visavertiškais, savarankiškais ir mąstančiais žmonėmis, atsakingais piliečiais, pasiruošusiais ne tik įgyti profesiją ir rasti materialinį užtikrintumą suteikiantį darbą, tačiau suvokiantį ir bendražmogiškų bei dvasinių vertybių svarbą. Geri pažymiai yra tik vienas iš sėkmingo mokymosi ženklų. Mokytojų bei vėliau visuomenės akyse gerąja prasme išsiskiria ne tik tie mokiniai, kurie gauna gerus įvertinimus, tačiau ir tie, kurie yra atsakingi, laimingi ir geraširdžiai. Tai daug pasako tiek apie jūsų vaikus, tiek apie jūsų namų aplinką, kurioje jie užaugo.


Daugiau patarimų:


 

Daiktų laikymo spintelės 1-8 klasių mokiniams www.cikuraku.lt

close