DĖMESIO: nuo 2023-09-04 persikėlėme - naujas internetinės svetainės adresas - Antakalnio.Lt :)

Privatumo politika

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šioje Vilniaus Antakalnio progimnazijos privatumo politikoje rasite informaciją apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus ir tvarką naudojantis Vilniaus Antakalnio progimnazijos interneto svetaine www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt ir www.antakalnio.lt (toliau – Interneto svetainė). 
 2. Naudodamiesi interneto svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikdami Vilniaus Antakalnio progimnazijai informaciją apie save, tęsdami naršymą svetainėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis. 
 3. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIŲ TIKSLŲ SIEKIAME JUOS TVARKYDAMI?

 1. Vilniaus Antakalnio progimnazija gauna ir saugo informaciją, kurią pateikiate interneto svetainėje joje lankydamiesi: 
  1. IP adresą, prisijungimo laiką, apsilankymus interneto svetainėje, informaciją apie Jūsų naudojamą naršyklę. Šiuos duomenis tvarkome siekdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar interneto svetainės funkcijoms vykdyti (slapukų naudojimas);
  2. Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir bet kokią kitą Jūsų pateikiamą informaciją, kurią patys suteikiate norėdami su mumis susisiekti ir pildydami užklausos formą interneto svetainėje. Šiuos duomenis tvarkome siekdami susisiekti su Jumis ir atsakyti į Jūsų užklausas, pateiktas naudojantis mūsų interneto svetaine.
  3. Asmeniniai duomenys, pateikti interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje. 

SLAPUKAI

 1. Savo interneto puslapyje naudojame slapukus – tai nedidelės teksto rinkmenos, kurias svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai naudojami tik siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcijų prieinamumą, jas patobulinti arba sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti. 
 2. Savo interneto svetainėje www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt ir www.antakalnio.lt naudojame šiuos slapukus:
Pavadinimas Tipas Tikslas
JSESSIONID Pirmosios šalies slapukas JSESSIONID – tai platformos slapukas, naudojamas „Java“ pagrindu sukurtose žiniatinklio platformose. Šis slapukas naudojamas serveryje, kad lankymosi svetainėje metu nenutrūktų anoniminio ar prisijungusio vartotojo sesija. Šis slapukas automatiškai pašalinamas naudotojui išjungus naršyklę.
_ga   „Google Analytics“ Jis padeda nustatyti unikalius lankytojus. 

Naudojamas lankytojams atskirti (2 metai).

utmz „Google Analytics“ „Google Analytics“ slapukai padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine: naudotojų srauto tvarkyklių skaičiavimams, pvz.: paieškos variklio srauto, reklamos kampanijų ir naršymo svetainėje.
utmb „Google Analytics“ Jis naudojamas naudotojo sesijai jūsų svetainėje inicijuoti ir tęsti.
utmc „Google Analytics“

 

Jis stebi, kiek kartų lankytojas apsilankė jūsų svetainėje, susijusioje su slapuku, kada apsilankė pirmą kartą bei paskutinį.
comment_author_{HASH},

comment_author_email_{HASH},

comment_author_url_{HASH}

HASH kai rašydamas komentarą lankytojas savanoriškai pažymi „Išsaugokite mano vardą, el.paštą ir tinklalapį šioje naršyklėje, lengvesniam komentavimui ateityje.“, šie  trys slapukai lankytojo sutikimu įsimenami vienus metus, jog lankytojui nebereikėtų iš naujo įvesti visos informacijos:
phpsessid – .  sesijos slapukas Jis naudojamas lankytojo sesijai nustatyti. Baigiasi sesijos pabaigoje.
wp-settings-2 ir wp-settings-time-2   „Word press“ Slapukai nesaugo jokios asmeninės informacijos. Jose yra tam tikros informacijos apie bendrą geografinę vietą (1 metai).
AID

ANID

CGIC

CONSENT

HSID

NID

Calendar.google.com“ slapukai

„YouTube“ vaizdo įrašai

Kai kuriuose svetainės puslapiuose rodomi įterpti „YouTube“ vaizdo įrašai, kuriems naudojame sustiprinto privatumo režimą (ang., Privacy-Enhanced Mode). Šiuo atveju svetainė „YouTube“ nediegs slapukų jums lankantis tuose mūsų svetainės puslapiuose.

Žiniatinklio analizė

Svetainėje naudojama priemonė „Google Analytics“ žiniatinklio analizei. „Google Analytics“ – tai priemonė, kuri naudoja slapukus, kad stebėtų lankytojų sąveiką ir padėtų svetainės savininkams suprasti, kaip lankytojai naršo jų svetainėje. Jei sutinkate įdiegti su „Google Analytics“ susijusius slapukus, bus renkama informacija, tiesiogiai nenustatant vartotojų.

Naudotojai visada gali atsisakyti „Google Analytics“ ir tai nepaveiks jūsų lankymosi mūsų svetainėje – jei norite gauti daugiau informacijos apie atsisakymą būti stebimam „Google Analytics“ visose jūsų naudojamose svetainėse, apsilankykite „Google“ puslapyje.

 1. Kaip aš galiu išjungti slapukus ir valdyti savo nuostatas?

Daugumoje naršyklių per nustatymus galima išjungti slapukus.  Išsamesnė informacija, kaip valdyti slapukus, pateikiama adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Nepaisant to, mes primename jums, kad išjungus navigacijos arba funkcinius slapukus gali turėti įtakos svetainės veikimui ir/arba apriboti mūsų galimas suteikti paslaugas.

Žemiau pagal naršykles yra nurodymai, kurių pagalba galite valdyti slapukus:

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie slapukus, jų valdymą ir savo pageidavimus dėl trečiųjų šalių profiliavimo eikite į www.youronlinechoices.com/lt/. Norėdami išjungti analitinius slapukus ir užkirsti kelią Google Analytics rinkti duomenis apie jūsų navigaciją, galite papildomą naršyklės įskiepį čia: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

KOKIAIS PRINCIPAI VADOVAUJAMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ DUOMENIS?

 1. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:
  1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
  2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
  3. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymą;
  4. asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
  5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
  6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; 
  7. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus. 

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Jūs turite teisę:
  1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  2. Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  3. Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
  4.  Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  5. Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
  7. Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;
  8. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 2. Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Vilniaus Antakalnio progimnaziją  pateikiant prašymą raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu adresu e. pristatymo sistema,  adresu ​302818006, paštu arba įteikiant prašymą asmeniškai adresu – Antakalnio g. 33, Vilnius LT-10312. 
 3. Su savo prašymu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 
 4. Prašymas įgyvendinti savo teises turi būti įskaitomas, Jūsų pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujate gauti atsakymą. 
 5. Savo teises galite įgyvendinti ir per savo atstovą. Tokiu atveju, Jūsų atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, ir duomenis, reikalingus duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
 6. Gavusi Jūsų prašymą, Vilniaus Antakalnio progimnazija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą, būsite informuoti apie tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta, ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 7. Vilniaus Antakalnio progimnazija gali atsisakyti tenkinti prašymą motyvuotu atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytos aplinkybės. 

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 1. Vilniaus Antakalnio progimnazija neparduoda jokių Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja teisės aktai. 
 2. Vilniaus Antakalnio progimnazija turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus ir užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsaugą.

KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS

 1. Vilniaus Antakalnio progimnazija interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateikta iš kitų svetainių įkelto turinio (pavyzdžiui, nuotraukų, teksto ir pan.). Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Vilniaus Antakalnio progimnazijos interneto svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos. Vilniaus Antakalnio progimnazija neprisiima atsakomybės pagal tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus Antakalnio progimnazija turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus ar pakeitimus, patalpindama juos interneto svetainėje
 2. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.
 3. Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu adresu Antakalnio g. 33, Vilnius LT-10312 arba paštu adresu rastine@antakalnio.lt ar ada@antakalnio.lt.
 4. Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

____________________

 

close