Pr. Rgs 20th, 2021

Mūsų progimnazijoje gegužės 7-19 dienomis 4 ir 8 klasių moksleiviai  rašys standartizuotus testus. Šių testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įvertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.
  Progimnazija moksleiviams teiks Nacionalinio egzaminų centro paruoštus 2014 metų standartizuotus testus. Moksleivių parašyti testai bus vertinami pagal pateiktas egzaminų centro vertinimo instrukcijas.
 Standartizuotų testų rašymo grafikas.

  KLASĖS   KLASĖS  
SKAITYMAS Gegužės 7 d.  45 min. Gegužės 13 d. 60 min.
RAŠYMAS Gegužės 8 d.  45 min. Gegužės 14 d. 60 min.
MATEMATIKA Gegužės 9 d.  45 min. Gegužės 16 d. 60 min.
ISTORIJA     Gegužės 19 d. 60 min.