Pr. Rgs 20th, 2021

20140421_154149Mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir saviraiškos ugdymas yra vienas svarbiausių šiuolaikinės mokyklos siekių. Tarptautiniai Comenius kvalifikacijos tobulinimosi kursai yra puiki galimybė mokytojams  naujo pažinti save, išbandyti ir atrasti savo mokiniams tinkamų  naujų mokymo metodų, kūrybiškų užduočių pateikimo formų, technologijų panaudojimo galimybių, pasidalinti idėjomis ir įgyti praktinių mokymo mokytis ir mokyti žinių.

Balandžio 19-27 dienomis 4 mokytojos iš Lietuvos: Panevėžio Mykolo Karkos lietuvių kalbos mokytoja Minolė Petronytė-Kairienė, Panevėžio „Rožyno“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja Skirmantė Petrauskienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Andra Ramanauskienė, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pradinių klasių mokytoja Lina Venskutė dalyvavo Comenius kvalifikacijos tobulinimosi kursuose Ispanijoje, Madride, pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.  Kursų tema: „Interacting in Madrid. Teaching ir learning strategies combining games and technology in the classroom“.  Šiuose interaktyvių mokymo ir mokymosi žaidimų bei technologijų panaudojimo galimybių kvalifikacijos tobulinimo veikloje dalyvavo įvairių dalykų mokytojai iš 14 šalių. Kursai vyko anglų kalba.

 

Tarptautiniai kvalifikacijos tobulinimosi kursai yra puiki galimybė patobulinti anglų kalbos žinias, sociokultūrines kompetencijas, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kitų šalių mokytojais, kursų dalyvius supažindinti su Lietuva, Lietuvos švietimo sistema, kartu sužinoti kitų šalių švietimo sistemos panašumus ir skirtumus, prisidėti prie inovatyvaus Lietuvos, Lietuvos švietimo sistemos įvaizdžio kūrimo.

Linkime visiems Lietuvos pedagogams pažinti save iš naujo.


Comenius kvalifikacijos tobulinimo kursus finansuoja Mokymosi visą gyvenimą programa, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo paramos fondas.  Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos komisija negali būti laikomi atsakingi už bet kokią straipsnyje pateikiamą informaciją.