LR Seimui 2014 metus paskelbus vaikų sveikatos metais, įgyvendinamas Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių planas „Dėl Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių plano patvirtinimo“. Pagal Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių planą, LR švietimo ir mokslo ministerija ir LR sveikatos apsaugos ministerija vykdo priemonę „Triukšmo prevencijos priemonių įvairovė mokyklose“.  

Lietuvoje ir daugelyje kitų pasaulio valstybių kasmet minima Tarptautinė triukšmo supratimo diena skirta atkreipti visuomenės dėmesį į ilgalaikio triukšmo poveikio sukeliamas neigiamas pasekmes gyventojų sveikatai. 2014 m. balandžio 30 d. Tarptautinė triukšmo supratimo diena bus minima devynioliktą kartą.

Akcijos „Tylos stebuklinga versmė“ rekomendacijos skirtos supažindinti mokytojus, mokyklose dirbančius visuomenės sveikatos priežiūros specialistus bei kitus sveikos aplinkos klausimais besidominčius asmenis su aktualiais triukšmo poveikio ir jo valdymo klausimais. Šiose rekomendacijose pateiktos gairės akcijoje dalyvausiantiems mokytojams, kaip kartu su mokiniais organizuoti veiklas mokyklose, skirtas Tarptautinei triukšmo supratimo dienai 2014 metais paminėti. 
 

Prisegti failai: