DĖMESIO: nuo 2023-09-04 persikėlėme - naujas internetinės svetainės adresas - Antakalnio.Lt :)

NŠA 2023 metais vykdo elektroninį nacionalinį 4 ir  8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimą.

Mokiniai atliks skaitymo ir matematikos  NMPP testus.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

2022–2023 MOKSLO METŲ  NMPP  TVARKARAŠTIS

Testas Testo diena Testo atlikimo pradžios laikas, srautas
Skaitymas 4 klasė Sausio 24 diena 08.50 val. I srautas
Skaitymas 4 klasė Sausio 24 diena 10.30 val. II srautas
Skaitymas 4 klasė Sausio 25 diena 08.50 val. III srautas
Matematika 4 klasė Sausio 31 diena 08.50 val. I srautas
Matematika 4 klasė Sausio 31 diena 10.30 val. II srautas
Matematika 4 klasė Vasario 01 diena 08.50 val. III srautas

 

Skaitymas 8 klasė Vasario 07 diena 8.50 val. I srautas
Skaitymas 8 klasė Vasario 07 diena 10.30 val. II srautas
Skaitymas 8 klasė Vasario 08 diena 8.50 val. III srautas
Matematika 8 klasė Vasario 21 diena 8.50 val. I srautas
Matematika 8 klasė Vasario 21 diena 10.30 val. II srautas
Matematika 8 klasė Vasario 22 diena 8.50 val. III srautas

Daugiau informacijos apie vykdomą testavimą ir mokinių išskirstymą po srautus išsiųsime per el. dienyną 4 ir 8  klasių mokiniams bei jų tėveliams, taip pat daugiau informacijos suteiks ir su testavimu supažindins  klasių vadovai.

Su pavyzdinėmis užduotimis galite susipažinti ir pabandyti jas atlikti čia  ir čia

Linkime vaikams būti nusiteikus pozityviai ir tuomet  užduotys  atrodys lengvos ir įveikiamos. Didelės  sėkmės;))

close