Mūsų mokykla kaip asocijuotas partneris prisidėjo prie Erasmus+ tarptautinio projekto „Video game for moral education and STEAM development” (MORALSTEAM) kūrimo – 5-8 klasių mokiniai ir jų mokytojai dalyvavo tyrime, kurio pagrindu buvo sukurtas vaizdo žaidimas, bei vertino žaidimą. Žaidimą kūrė trys šalys – Lietuva (asociacija „Gyvoji planeta”, UAB „Tag of Joy”), Italija (ELA) ir Bulgarija (ASPECT).
Žaidimas, skirtas dorinio ugdymo ir STEAM dalykų pamokoms bei popamokinei veiklai, puikiai tinka laisvalaikiui, žaidžiant jį bei aptariant rezultatus kartu su šeima. Žaisdami šį vaizdo žaidimą vaikai mokosi spręsti gyvenimiškas situacijas – moralines dilemas, tokiu būdu prisideda prie pozityvios asmenybės formavimo bei socialinių santykių gerinimo. Žaidžiant žaidimą, vaikai renka taškus – dorybes, kurios aprašytos žaidime, daugiau aprašymų galima rasti „Dorybių enciklopedijoje”, pasiekiamoje per žaidimą.
„Dorybių enciklopedija” – puiki priemonė mokytojams, kurioje pateiktos dorybės su aprašymais pagal tam tikrą sistemą.
Žaidimą tiek vaikai tiek mokytojai įvertino kaip veiksmingą ugdymo priemonę sprendžiant moralines dilemas bei mokantis vertybių. Žaidimas nemokamas, pasiekiamas per internetą asociacijos „Gyvoji planeta” puslapyje: https://gyvojiplaneta.lt/moralsteam/.
Mūsų mokykloje šį žaidimą išbandė jau visi 6-okai kartu su etikos mokytoja Jūrate.
Daugiau informacijos apie projektą, sukurtas priemones ir vaizdo medžiagą iš sklaidos renginių galima rasti čia: https://gyvojiplaneta.lt/tag/moralsteam-video-zaidimas/
close