Liepos 6-ąją minima Lietuvos valstybės įkūrėjo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventė – Valstybės diena.

Žmonės ją dažniausiai vadina tiesiog Mindauginėmis. 1253 m. liepos 6 dieną buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. Nepaisant to, kad jo mėginimas sukurti nacionalinę monarchiją nebuvo sėkmingas, šio valdovo suformuotas politinis darinys padėjo pamatus Lietuvos valstybingumui. Mindaugo karūnavimo diena buvo minima ir Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu, tačiau įgyti daugiau reikšmės nespėjo.

Lietuvos Respublikos Seimas 1990 metų spalio 25 dieną priimtu įstatymu „Dėl švenčių dienų“ liepos 6-ąją paskelbė valstybės švente.

Apie Karalių Mindaugą

Mindaugo laikais dauguma Europos šalių jau buvo krikščioniškos. Tik prūsų, lietuvių, latvių ir estų žemės tebebuvo pagoniškos. Dėl to prieš mūsų protėvius pradėta skelbti kryžiaus žygius. Lietuviams teko vienytis prieš bendrus priešus. Geriausiai iš visų kunigaikščių šį darbą atliko Mindaugas.

Rusų metraščiuose rašoma, kad Mindaugas žudydavo savo varžovus – kitus kunigaikščius, išvarydavo iš jų valdų arba stengdavosi su jais susigiminiuoti – ištekindavo už jų savo seseris. Taip Mindaugo valdos vis plėtėsi. Mindaugas suprato, kad turi daug galingų priešų, tad ieškojo paramos. Jis kreipėsi pagalbos į Kalavijuočių ordiną. Ordino magistras Andrius von Štirlandas pasiūlė Mindaugui pasikrikštyti ir tapti karaliumi. Mindaugas sutiko. 1251 m. jis kartu su žmona Morta ir vaikais pasikrikštijo.

1253 m. liepos 6 d. Mindaugas buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi. Karūnavimas, atrodo, įvyko Vilniuje, naujai pastatytoje katedroje, dalyvaujant Livonijos magistrui ir aukštiesiems dvasininkams. Kartu su Mindaugu krikštą priėmė daug bajorų ir karių. Mindaugo krikštas atidarė Lietuvai duris į krikščioniškąją Vakarų Europą ir atvėrė kelią kultūrai bei švietimui. Už pagalbą išrūpinant karūną Mindaugas ordinui turėjo atsilyginti ir dovanojo jam vakarines savo valstybės žemes. Tapęs karaliumi, Mindaugas kariavo su kalavijuočiais ir kryžiuočiais, siekė prijungti prie Lietuvos rusų žemes, rėmė prūsus, sukilusius prieš Kryžiuočių ordiną.

Mindaugui galima prikišti ir klastą, ir apgaulę, ir nekilnų elgesį. Tačiau Lietuvai jis daug nusipelnė: suvienijo valstybę, atkreipė į Lietuvą krikščioniškosios Europos dėmesį ir parodė, kad Lietuva turi tokią pačią teisę gyvuoti kaip valstybė, nes ir jos valdovas yra krikščionis, kuriam pats popiežius suteikė teisę tapti karaliumi.Jo griežtos politikos veiklos pradžia siekia 1220 m. Tada Lietuvoje buvo 21 kunigaikštis. Apie 1240 m. visi kunigaikščiai klusniai vykdė jo reikalavimus.

Mindaugas buvo nužudytas 1263 m. rudenį. Kartu žuvo ir jo sūnūs – Ruklys ir Rupeikis.

„Tautiškos giesmės“ diena

2019 metų balandžio mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė liepos 6-ąją ne tik Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo, bet ir „Tautiškos giesmės“ diena.

Ši idėja gimė 2009-aisiais, kai „Tūkstantmečio odisėja“ pakvietė viso pasaulio lietuvius vienu metu sugiedoti „Tautišką giesmę“, pirmą kartą kelioms istorinėms akimirkoms Žemės rutulį apjuosusią gyvų balsų žiedu. Taip garsiai ir išdidžiai pranešėme, kad Lietuvos vardui – 1000 metų. Nuo tol ši unikali tautos iniciatyva, palaikoma aktyvių bendruomenių ir pavienių žmonių, tapo gyva mūsų laikų tradicija.

„Solidarūs – mes stiprūs!“ – tokia žinia šiemet apskries pasaulį ir parodys, kad tvirti ir stiprūs lietuviai yra todėl, kad moka susitelkti. Daug kartų jau esame įrodę, kad būdami skirtingi ir turėdami įvairias nuomones, svarbiausiais momentais mokame susitelkti vardan vieningo tikslo ir apginti tai, kas mums brangiausia – laisvę, gyvybę, mūsų kultūrą ir tradicijas.

Nors esame kelių milijonų tauta, sugebame pademonstruoti lyderystę ir įkvėpti kitus. Esame vienintelė tauta pasaulyje, kuri kiekvieną liepos 6-ąją susijungia vardan savo Tėvynės, todėl ir šiemet prie „Tautiškos giesmės aplink pasaulį“ iniciatyvos tradiciškai prisijungs viso pasaulio lietuviai.

Kiekvieno indėlis yra svarbus, kiekvieno balsas stiprina ne tik „Tautiškos giesmės“ skambėjimą, bet ir pačią Lietuvą.

Švęskime Valstybės dieną, švęskime „Tautišką giesmę“ – stiprūs išliksime, jei būsime solidarūs!

Šaltinis – www.tautiskagiesme.lt

Lietuvos valstybės himno istorija>>>.

Prisegti failai:

close