DĖMESIO: nuo 2023-09-04 persikėlėme - naujas internetinės svetainės adresas - Antakalnio.Lt :)

Informuojame, kad Vilniaus Antakalnio progimnazijoje 2022-2023 m. m. sukomplektuotos penkios pirmos klasės. Pirmokų tėvelių klasių mokytojai pirmai pažinčiai ir pokalbiams kviečia į mokyklą 2022-08-25, 17.00 val.

Atvykę į mokyklą (Antakalnio g. 33), pirmo aukšto foje rasite klasių sąrašus ir kuriame kabinete vyks Jūsų susitikimai su klasių mokytojais.

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
2022-2023 m.m.
Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2022-09-01
Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.
Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:
I pusmetis 2022-09-01 – 2023-01-31
II pusmetis 2023-02-01 – 2023-06-09

Atostogos
Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
Vasaros atostogos 2023 m. birželio 10 d. (1-4 klasėms) iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Pamokos trukmė 1-oje klasėje – 35 min.
Pamokos vyksta pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas progimnazijos skelbimų lentoje bei interneto svetainėje nuo rugsėjo 1 d. Pirmasis skambutis skelbia pasirengimą pamokai: mokytojai ir mokiniai renkasi į klasę bei ruošiasi pamokai. Pamokos pradžią skelbia antrasis skambutis. Pamokos pabaigą skelbia dalyko mokytojas, laikantis pamokų bei pertraukų laiko.

Minimalus pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per savaitę, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės:
Dalykai Val. skaičius
Dorinis ugdymas
(tikyba arba etika) 1
Lietuvių kalba 8
Matematika 4
Pasaulio pažinimas 2
Meninis ugdymas
(dailė ir technologijos, muzika, šokis) 5
Fizinis ugdymas 3
Neformalus švietimas
Anglų kalba 1

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPIŲ VEIKLA
VDM grupės veikia nuo rugsėjo 10 d. iki ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu mokslo metams patvirtintus bendruosius ugdymo planus.
VDM pirmų klasių mokinių grupės komplektuojamos iš vienos klasės .
Grupė veiklą pradeda iškart po pamokų ir vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę. VDM grupės darbo laikas: pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 08.00 iki 08:30 val. ir nuo 13.00 val. iki 18.00 val., o penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis − nuo 08.00 iki 08:30 val. nuo 13.00 val. iki 17.00 val.

VDM grupių veiklos uždaviniai:
namų darbų ruoša;
mokymosi spragų kompensavimas (dalykų konsultacijos po pamokų);
individualių neformaliojo ugdymo poreikių tenkinimas;
bendrųjų gebėjimų bei kompetencijų ugdymas (mokymas mokytis);
sveikos gyvensenos ugdymas;
socialinė priežiūra;
laisvalaikio, socialinių ir pilietinių veiklų organizavimas.

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
Visiems mokiniams, kurie nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, skiriami nemokami pietūs mokykloje, nevertinant pajamų.
Dėl nemokamų pietų pirmokui-antrokui prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą teikti nereikia.

Pirmoko priemonių mokyklai sąrašas

Kokybiško popieriaus sąsiuviniai:
matematikai (dideliais langeliais) ir lietuvių kalbai (pirmokams, jie didesni – 18 mm) – po 5 vnt.
Aplankalai sąsiuviniams, vadovėliams.
Plunksninis rašiklis – 2 vnt., mėlynos spalvos kapsulės.
Žalias rašiklis.
Paprastas pieštukas, drožtukas, trintukas, 30 cm liniuotė.
Pieštukinė (penalas).
Spalvoti pieštukai, kreidelės, akvarelė, guašas, indelis vandeniui, paletė.
Teptukai (du rinkiniai: akvarelei ir guašui).
Piešimo popieriaus lapai (A3 ir A4 formato akvarelei ir piešimui),
spalvotas popierius, kartonas.
Klijai (pieštukiniai).
Plastilinas su lentele.
Flomasteriai.
Žirklės (bukais galais).
Sportinė apranga.
Sportinė avalynė (fiziniam ugdymui).
Šokiams – šokių bateliai (češkės), sijonai mergaitėms.
Vienkartinės nosinaitės;

Siūlome pasirūpinti  išmaniuoju prietaisu mokiniui – nešiojamą kompiuterį ar planšetinį kompiuterį, kur būtų įdiegta vaiko apsaugos ir saugaus turinio valdymo internete programa, kaip pavyzdžiui, „Google Family Link“. Jei turite galimybę, verta įrenginį apdrausti. Įrenginį būtų galima naudoti namuose esant nuotoliniam ugdymui ar mokykloje, pamokų metu, kai tai leidžia mokytojai.

close