An. Lie 5th, 2022

2022-06-13 įvyko trečiasis Mokinių priėmimo komisijos posėdis. Prašymai svarstyti ir mokiniai pakviesti mokytis į 1, 3 ir 5 klases.

Kviečiamų mokinių tėvus, globėjus, rūpintojus prašome birželio 13-16 d.  patvirtinti savo apsisprendimą mokytis Vilniaus Antakalnio  progimnazijoje per elektroninę prašymų priėmimo sistemą adresu https://svietimas.vilnius.lt/.

Sutartys pasirašomos elektroniniu būdu elektroninėje sistemoje adresu https://svietimas.vilnius.lt/

Naujai priimtiems mokiniams birželio 22 d. nuo 9:00 iki 16:00 val. arba birželio 23 d. nuo 9:00 val. iki 12:00 val. būtina pristatyti dvi dokumentines nuotraukas 3×4, vaiko asmens dokumento kopiją, prieš tai baigtos ugdymo įstaigos pažymėjimą.

1 ir 5 klasių komplektai bus formuojami ir skelbiami po paskutinio priėmimo komisijos posėdžio rugpjūčio 23-24 dienomis.

Mokinių priėmimo komisijos  antro posėdžio metu svarstytų ir kviečiamų  mokytis kandidatų sąrašai:

Į  1-ą klasę:

79926

82763

79655

Į 3 klasę:

79207

Į 5 klasę:

87807

87808

83248