2022-06-07 įvyko antrasis Mokinių priėmimo komisijos posėdis. Prašymai svarstyti ir mokiniai pakviesti mokytis į 1, 5 ir 6 klases.

Kviečiamų mokinių tėvus, globėjus, rūpintojus prašome birželio 7–9 d.  patvirtinti savo apsisprendimą mokytis Vilniaus Antakalnio  progimnazijoje per elektroninę prašymų priėmimo sistemą adresu https://svietimas.vilnius.lt/.

Sutartys pasirašomos elektroniniu būdu elektroninėje sistemoje adresu https://svietimas.vilnius.lt/

Naujai priimtiems mokiniams birželio 22 d. nuo 9:00 iki 16:00 val. arba birželio 23 d. nuo 9:00 val. iki 12:00 val. būtina pristatyti dvi dokumentines nuotraukas 3×4, vaiko asmens dokumento kopiją, prieš tai baigtos ugdymo įstaigos pažymėjimą.

1 ir 5 klasių komplektai bus formuojami ir skelbiami po paskutinio priėmimo komisijos posėdžio rugpjūčio 23-24 dienomis.

Mokinių priėmimo komisijos  antro posėdžio metu svarstytų ir kviečiamų  mokytis kandidatų sąrašai:

Į  1-ą klasę:

MOK-82349 MOK-79030 MOK-82061 MOK-81578
MOK-86562 MOK-77107 MOK-74267 MOK-74538
MOK-86563 MOK-74600 MOK-75574 MOK-78728
MOK-77795 MOK-76046 MOK-83069 MOK-77756
MOK-82236 MOK-74095 MOK-76963 MOK-77856
MOK-85653

Į 5-ą klasę:

MOK-83265

MOK-79818

Į 6-ą klasę:

MOK – 85422

close