Kandidatai į jaunosios šaulius mokėsi rikiuotės elementus, klausiesi paskaitą apie Lietuvos partizanus. Vėliau įvykdėme pirmą žygį. Atliekant žygį aplankėme Našlaičių kapinės, kur buvo rasti Adolfas Ramanauskas-Vanago – Lietuvos partizanų vado, brigados generolo palaikai. Iš ten nužygiavome prie Antakalnio gynybinių įrenginių liekanų, kur išgirdo istoriją apie šios įrenginius. Toliau pažintiniu taku grįžome į progimnaziją, kur likome nakvoti. Atsikėlus ryte papusryčiavome, sutvarkėme patalpos kur nakvojome. Vaikai išklausė paskaitą apie Lietuvos kariuomenę ir su gera nuotaika grižo namo.

Jaunojo šaulio būrelio vadovas Igoris Bartanovičius

Prisegti failai:

close