An. Lie 5th, 2022

Informuojame, kad remiantis Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis[1], nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e.būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojai gali pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 dienos.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.

Pagalba ir konsultacijos paramos skyrimo bei kitais mokesčių klausimais teikiama telefonu 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777. Taip pat galima pateikti paklausimą per Mano VMI, pasirinkus skiltį Paslaugos > Paklausimai > Paklausimo pateikimas. Primename, kad paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.

Dėkojame mūsų bendruomenės nariams: darbuotojams, tėveliams, kitiems rėmėjams skiriant mums  1,2 procentų nuo gyventojų pajamų mokesčio paramą per Valstybinę mokesčių inspekciją.

2021 m. progimnazijai skyrėte 11003,43 eurų paramos sumą (2020 metais surinkome – 11 298,18 eurų, 2019 metais surinkome 12 426,08 eurų, 2018 metais surinkome – 12 243.66 eurų,  2017 metais  rekordinę – 16 365.53 eurų paramą). Kaip naudojama gauta parama progimnazijoje galima susipažinti mūsų interneto svetainės puslapyje >>>.

Džiaugiamės, kad 2022 metais 1,2 procentų nuo gyventojų pajamų mokesčio parama bus naudojama mokinių ugdymo aplinkos gerinimui: paspirtukų stovų įrengimui kieme, vidaus patalpų remontui, parodoms rengti, mokinių projektinei veiklai organizuoti, mokyklos projektams finansuoti (Sporto fondo, Dalyvaujamojo biudžeto ir kt.), mokinių senato veiklai, mokykliniams baldams,  mokinių prizams,  darbuotojų dovanoms, soc. remtinų mokinių uniformoms, mokinių bei mokytojų edukacijoms vadovaujantis bendruomenės susitarimais ir planavimo dokumentais, kuriems pritars Progimnazijos taryba, o pasiūlymus teikti gali visi bendruomenės nariai per savo institucijų atstovus. Turime galimybę daugiau dėmesio skirti inovacijoms bei edukacijai finansuoti, bei pozityvios aplinkos kūrimui.

Mes Jumis džiaugiamės ir didžiuojamės jeigu šiuo metu Jūsų paramą pasiekia Ukrainos tauta ir jos žmonės dėl patiriamo karo. Šiandiena jiems pagalbos reikia daugiau, nei mus.

O Jūsų parama skiriama progimnazijai – mūsų vaikų smagiai vaikystei palaikyti bei mokymosi procesui tobulinti!

AČIŪ JUMS ♥

Direktorius Tomas Jankūnas