An. Lie 5th, 2022

Pavasarį vyksiančiame nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) dalyvaus 84,4 tūkst. mokinių iš 811 bendrojo ugdymo mokyklų. Vilniaus Antakalnio progimnazijoje dalyvaus 120 4 klasių, 173 6 klasių ir 141 8 klasių mokiniai.  Preliminariais Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) duomenimis, šiais metais NMPP dalyvaus 28332 ketvirtokai, 29582 šeštokai ir 26528 aštuntokai, tai sudaro atitinkamai 97,8, 97,7 ir 97,8 proc. šių klasių mokinių visose šalies bendrojo ugdymo įstaigose.

Pirmieji žinias pradėjo tikrintis ketvirtokai: balandžio 1-4 d. jie atliks skaitymo, balandžio 5-6 d. – matematikos, o balandžio 7-8 d. – pasaulio pažinimo testą. Šeštokai balandžio 11-12 d. laikys skaitymo, o balandžio 13-14 d. – matematikos testą. Aštuntokai balandžio 25-26 d. atliks skaitymo, balandžio 27-28 d. – matematikos, balandžio 29 – gegužės 2 d. – socialinių mokslų, o gegužės 3-4 d. – gamtos mokslų testą.

NMPP bus vertinami el. būdu, sistemoje ir progimnazijos mokytojai nedalyvaus vertime (tai didelis palengvinimas mokyklai technine prasme) kaip tai buvo prieš porą mokslo metų. Tačiau pats NMPP vykdymas trikdo ugdymo procesą ir NMPP vykdymo dieną dalis mokinių negalės mokytis naujų ugdymo temų, nes NMPP el. testavime dalyvauja po kelis atitinkamos klasės mokinius.  Be to NMPP vykdymas, prilygintas valstybinių egzaminų vykdymui, mūsų nuomonė yra nepagrįstas ir be reikalo keliantis įtampą, nepaisant to, kad siekiama, kad NMPP metu mokiniai nenusirašinėtų ar nesulauktų mokytojų pagalbos.  Lietuvos progimnazijų asociacija, kurios mokykla nare yra mūsų mokykla, dėl  ugdymo proceso žlugdymo ir NMPP prilyginus egzaminų vykdymui, kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. Labai gaila, kad NMPP įgyvendinimas realizuotas, neįvertinus realių galimybių mokyklose. Nepaisant to, mūsų mokykla pasisako už sąžiningą NMPP vykdymą ir nenusirašinėjimą!

2021–2022 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

Pasiekimų patikrinimas Data Pradžia Vykdymo būdas
1. 4 klasių skaitymas
1.1. I srautas 2022 m. balandžio 1 d. 9 val.* Elektroninis
1.3. III srautas 2022 m. balandžio 4 d. 9 val. Elektroninis
2. 4 klasių matematika
2.1. I srautas 2022 m. balandžio 5 d. 9 val.* Elektroninis
2.3. III srautas 2022 m. balandžio 6 d. 9 val. Elektroninis
3. 4 klasių pasaulio pažinimas
3.1. I srautas 2022 m. balandžio 7 d. 9 val.* Elektroninis
3.3. III srautas 2022 m. balandžio 8 d. 9 val. Elektroninis
4. 6 klasių skaitymas
4.1. I srautas 2022 m. balandžio 11 d. 9 val.* Elektroninis
4.3. III srautas 2022 m. balandžio 12 d. 9 val. Elektroninis
5. 6 klasių matematika
5.1. I srautas 2022 m. balandžio 13 d. 9 val.* Elektroninis
5.3. III srautas 2022 m. balandžio 14 d. 9 val. Elektroninis
6. 8 klasių skaitymas
6.1. I srautas 2022 m. balandžio 25 d. 9 val.* Elektroninis
6.3. III srautas 2022 m. balandžio 26 d. 9 val. Elektroninis
7. 8 klasių matematika
7.1. I srautas 2022 m. balandžio 27 d. 9 val.* Elektroninis
7.3. III srautas 2022 m. balandžio 28 d. 9 val. Elektroninis
8. 8 klasių socialiniai mokslai
8.1. I srautas 2022 m. balandžio 29 d. 9 val.* Elektroninis
8.3. III srautas 2022 m. gegužės 2 d. 9 val. Elektroninis
9. 8 klasių gamtos mokslai
9.1. I srautas 2022 m. gegužės 3 d. 9 val.* Elektroninis
9.3. III srautas 2022 m. gegužės 4 d. 9 val. Elektroninis

Pastaba. *Dalyvauja visi mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems pritaikomos nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduočių formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijos.

Netrukus po mokinių pasiekimų patikrinimo Nacionalinė švietimo agentūra pradės rengti NMPP rezultatų ataskaitas kiekvienam mokiniui ir jo tėvams, mokytojams ir mokykloms. Ataskaitos leis visos šalies mastu įvertinti kiekvieno moksleivio pasiekimus: atskleis, kuriose srityse jie yra stiprūs, o kur reikia pasitempti. Patikrinimo rezultatai padės ir mokytojams, ir tėvams objektyviai įvertinti mokinių žinias ir atitinkamai nukreipti jų pastangas siekiant dar geresnių rezultatų.

Daugiau informacijos rasite NŠA tinklapyje.