Įsigalioja Operacijų vadovo nurodymai Nr. V-671 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ . 

Pagrindiniai pasikeitimai nuo balandžio 1 dienos: 

• vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į progimnaziją toliau nėra įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas; 

• jei pašaliniai asmenys įleidžiami, turi būti užtikrinimas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas (ribojimas nėra taikomas vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktams). 

Pašaliniai asmenys registruojasi čia – https://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/kontaktai/registrai.

Pagrindiniai pasikeitimai nuo balandžio 4 dienos: 

• vyresniems nei 6 metų asmenims, ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose, rekomenduojama (bet neprivaloma) dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius; 

• prie įėjimo į ugdymo įstaigą turi būti pateikta informaciją apie rekomendaciją uždarose  patalpose dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius; galimas maitinimas švediško stalo principu, kai maitinimas organizuojamas tik vienai klasei, grupei.

Nuo pirmadienio keičiasi ilgųjų pertraukų trukmė:

1 ilgoji pertrauka bus 30 min., antroji ilgoji – 25 min. Mokiniai nespėja pavalgyti per 1 ilgąją pertrauką, todėl tiksliname pertraukų trukmes. Bendras ugdymo laikas nekinta.

1 pamoka – 8:30-9:15

2 pamoka – 9:25-10:10

3 pamoka – 10:20-11:05

pirmoji ilgoji pertrauka – 11:05-11:35

4 pamoka – 11:35-12:20

antroji pertrauka – 12:20-12:45

5 pamoka – 12:45-13:30

6 pamoka – 13:40-14:25

7 pamoka – 14:35-15:20

close