Mūsų mokykloje, kaip ir visame pasaulyje, kalbama apie karą Ukrainoje. Nėra abejingų. Mokiniai nerimauja, bijo, smerkia…  Kad pasijustų lengviau, mokiniams siūloma parašyti savo emocijas. Viena iš jų.

„Kai Rusija užpuolė Ukrainą, aš tomis dienomis labai bijojau. Kai rusų okupantų valdžia sprogdino ligonines, atomines elektrines, mokyklas ir daugumą pastatų, tada taip įpykau, kad norėjau kumščiais sumušti tą kraugerišką okupantų valdžią. Sunku įsivaizduoti, kaip jaučiasi Ukrainos gyventojai.  Palaikau jų troškimą siekti laisvės. Tikiu, kad gėris ir tiesa laimės.

5c klasės mokinys Tauras Rimšelis“

5c klasės piešiniai kartu s… by VilniausAntakalnioProgimnazija

close