An. Lie 5th, 2022

Kovo – balandžio mėnesiais 4 b ir  4 e klasių mokiniai  dalyvaus TIMSS tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrime, kuris atliekamas daugiau nei 60-yje pasaulio šalių.  Mokiniai atliks testą, kurį sudaro dvi dalys, skirtos mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimams tikrinti. Tyrimo tikslas – analizuoti mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų tendencijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Dalyvaujančių tyrime mokinių taip pat  prašoma užpildyti TIMSS 2023 Mokinio klausimyną, siekiant surinkti informaciją apie mokyklą, matematikos ir gamtos mokslų pamokas, taip pat klausiama keleto demografinių duomenų (lytį, amžių, šalį, kurioje gimė, kalba, kuria kalbama namuose).

Dalyvaujančių tyrime mokinių tėvų (globėjų) prašoma užpildyti TIMSS 2023 Tėvų (globėjų) klausimyną, siekiant surinkti informaciją apie vaiko ankstyvąjį ugdymą namuose, mokyklą, taip pat klausiama keleto demografinių duomenų (užimtumo, šalies, kurioje gimė, išsilavinimo, kalbos, kuria kalbama namuose).

Tėvų (globėjų) sutikimas rinkti ir tvarkyti klausimynų duomenis:
Laikoma, kad mokiniui užpildžius klausimyną, jo tėvai (globėjai) sutinka, kad mokinio klausimyne pateikti duomenys būtų renkami ir tvarkomi.
Laikoma, kad pildydami klausimyną, mokinio tėvai (globėjai) sutinka, kad jų pateikiami duomenys būtų
renkami ir tvarkomi.

Linkime sėkmės tarptautiniame tyrime!

 

Prisegti failai: