Pareiškimas

Taikos vėliavos komitetas Lietuvoje griežtai pasisako prieš bet kokį karą ir agresiją, prieš 2022 m. vasario 24 d. prasidėjusius Rusijos karo veiksmus Ukrainoje, tikėdamasis kuo skubesnio konflikto išsprendimo ir dialogo,  vedančio į taiką, kad būtų apsaugotos nekaltų žmonių gyvybės bei Ukrainos kultūrinis palikimas.

Taikos vėliava yra žmogaus gyvybės bei kultūros paveldo apsaugos simbolis. Ypač – karo metu. Taip buvo nuspręsta Vašingtone 1935 m. balandžio 15 d. Amerikos Prezidentui F. D. Ruzveltui, 21 Amerikos žemyno šaliai patvirtinant Rericho Paktą – sutartį dėl meno, mokslo įstaigų ir istorinių paminklų apsaugos karo ir taikos metu bei pritariant žymiausiems to meto pasaulio visuomenės, mokslo ir meno veikėjams Taikos vėliavos komitetas kviečia visus geros valios žmones sutelkti jėgas taikos išsaugojimui, Rusijos karo Ukrainoje stabdymui ir tiki, jog Taikos per Kultūrą vėliava sergės Lietuvos bei viso pasaulio padangę.

Tebūna Taikos, Tiesos ir Šviesos pergalė!

Dr. Auksė Narvilienė
Taikos vėliavos komiteto pirmininkė

https://www.facebook.com/taikosveliavoskomitetas/

Apie Taikos vėliavos komitetą – https://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/archyvas/19563

 

close