Informuojame, kad  pasikeitus Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimams (2022-02-01 pakeitimas), keičiamos Covid-19 valdymo priemonės progimnazijoje:

* Nuo vasario 7 d. 1-4 klasių mokiniai profilaktiškai nebebus testuojami kaupinių metodu. Jį pakeis greitieji antigeno testai (toliau – GAT).

* 1-8 klasėms GAT bus atliekami pirmadienio rytą namuose kartu su tėvais ar globėjais, prieš išeinant į mokyklą ir ketvirtadienio rytais mokykloje: 1-4 kl. mokiniams GAT atlieka klasių vadovai klasėse nuo 08:00 iki 08:30, o 5-8 kl. mokiniams – atsakingi pedagogai prie rūbinių nuo 07:30 iki  08:30 ir nuo 09:15 iki 09:25 ar nuo 10:10 iki 10:25. 

Kadangi 5-8 klasių mokiniai šiam savaitgaliui (02- 05-06 dienoms) negavo GAT testų į namus, jie bus testuojami pirmadienį, 2022-02-07  – 07:30 iki  08:30 ir 09:15 iki 09:25 ar 10:10 iki 10:25 prie rūbinių. Tas pats galioja ir šiuo metu izoliuotų 1-4 klasių mokiniams, kurie testuosis savo klasėse iš ryto. Vėliau, 5-8 klasių mokiniai, kaip ir 1-4 klasių mokiniai testuosis ketvirtadienį ryte, o penktadienį parsineš GAT testą į namus. Parsineštą testą mokinys su tėvų, globėjų pagalba privalo pasidaryti prieš grįždamas į mokyklą, t.y. pirmadienio rytą, o apie atlikto testo rezultatą informuoja savo klasės vadovą!

GAT viena pakuotė mokiniams į namus išduodama pasirašytinai penktadieniais ir testo rezultatas klasės vadovo raštu fiksuojamas pirmadieniais  pagal vaiko ar jo tėvų, globėjų įvardytus duomenis. Tėvelių ir globėjų maloniai prašome iš vaikų paiimti GAT testo pakuotę penktadienį ir saugiai ją padėti namuose. Atlikus testą pirmadienio ryte (prieš išeinant į mokyklą), apie rezultatą būtina informuoti klasės vadovą per vaiką ar tiesiogiai klasės vadovą. Jei testo dėl objektyvių priežasčių nepasidarysite (nes nesate gavę ir pan.), jį bus galima atlikti ryte mokykloje. Mokinys ar jo tėvai turėtų kreiptis į klasės vadovą.

* Asmenys, kurie persirgo COVID-19 liga ir po ligos nepraėjo 90 d., taip pat tie, kurie nesutinka testuotis,  nedalyvauja progimnazijoje vykdomame GAT testavime, į namus GAT testų negaus.

* Nuo vasario 4 d. atsisakoma privalomo imuniteto COVID-19 ligai neįgijusių švietimo įstaigų darbuotojų testavimo. Švietimo įstaigų darbuotojams rekomenduojama testuotis kartu su mokiniais mokyklose.  

* Nuo šiol apie Covid-19 ligos ar izoliacijos atvejus darbuotojai ir mokinių tėvai, globėjai progimnaziją informuoja pildydami Covid-19 registracijos formą >>>. Pagal formos duomenis priimami sprendimai dėl hibridinio ugdymo, nuotolinio darbo ir/ar IPRR rėžimo.

* Asmenys, ugdymo įstaigoje gavę teigiamą savikontrolės greitojo antigeno testo rezultatą (išryškėjus dviem juostelėm), turi galimybę rinktis, kokį tyrimą atlikti mobiliajame punkte, todėl tikimąsi, kad Covid-19 ligos fiksavimas taps spartenis: 

  • greitojo antigeno testą, kai ėminys imamas iš nosiaryklės. Rezultatas sužinomas per 15 min.;
  • PGR tyrimą, kai ėminys imamas iš nosiaryklės ir gerklės. Rezultatas sužinomas per 24 val.

Daugiau informacijos

Mokinių saugumo užtikrinimas (COVID-19) bei srautų valdymas ugdymo proceso metu! – VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJA

close