Įvertinus, tai, kad 5-8 klasių koncentre yra didelis skaičius sergančiųjų mokinių infekcinėmis ir/ar peršalimo ligomis bei daugėja sergančių mokytojų dalykininkų, dėl ko yra sudėtinga užtikrinti ugdymo procesą,  taip pat įvertinus tai, kad 5-8 atskirose klasėse jau šiuo metu nuo 20 iki 70 proc. mokinių mokosi hibridu, siekiant sumažinti infekcinės ligos plitimą, kad būtų galima užtikrinti nepertraukiamą ugdymą, organizuojant jį kita ugdymo forma – nuotoliu, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius  2022 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. M-20 5-8 klasėse nuo 2022-01-28 iki 2022-02-04  įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir nustatyta, kad 5-8 klasių mokinių ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.

Jei yra reikalinga kompiuterinė įranga soc. remtinų ir/ar nepasiturinčių mokinių mokymuisi, prašome tėvus (globėjus) kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymo aplinkos aprūpinimui Adomą Vasiliauską, el. paštas – ukis@antakalnio.lt, tel. nr. 8 659 00 517.

Dėl techninės pagalbos prisijungiant prie nuotolinių pamokų ar naudotis nuotolinio ugdymo sistema, prašome kreiptis į laborantę Eglę Driukienę, el. paštas – egle.driukiene@antakalnio.lt ir/ar bibliotekininkę Eglę Rimkutę, el paštas – egle.rimkute@antakalnio.lt, tel. nr. 8 645 18 343 . „Google Chat“ kambarys, kur taip pat galima kreiptis pagalbos dėl prisijungimų ir Google sistemos – „Karštojo pagalbos linija“ – https://mail.google.com/chat/u/0/#chat/space/AAAAPDgt6y4 .

Jei 5-8 klasės mokiniui nėra galimybės šeimoje mokytis nuotoliu namuose ir būtina pagalba (sudaryti sąlygas nuotoliu mokytis mokykloje), prašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui (pagalba) Neringą Čiukšienę, el. paštas – pavaduotoja@antakalnio.lt, tel. nr. 8 659 00 783.

Gali būti ugdymo tvarkaraščių pakeitimai dėl mokytojų nedarbingumo – https://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/progimnazistui/pavadavimai.

Dėl 5-8 klasių nuotolinio ugdymo problemų prašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui (pagrindinis) Jurgitą Paravinskienę, el. paštas – pagrindinis@antakalnio.lt, tel. nr. 8 659 00 715.

Palaikyti bendravimą su mokiniais kviečiame VAP mokinių klube – https://mail.google.com/chat/u/0/#chat/space/AAAAtrE_oR8. Šios grupės taisykles

1. Grupė skirta įvairiems pokalbiams apie mokyklos gyvenimą: diskusijoms, svarstymams, pokalbiams, pasidalinimams straipsnių, renginių, konkursų nuorodomis ir pan. Negalima skelbti bet kokių su mokykla nesusijusių nuotraukų, ar kitų mokinių nuotraukų, gif formato ar judančių paveikslėlių nesusijusių su mokykla. Skundai taip pat nėra šios grupės turinys. Nesusipratę šio punkto nuostatų po pirmo įspėjimo bus šalinami iš grupės be teisės sugrįžti.

2. Čia ne vieta reklamai. Tokie pranešimai bus šalinami, o žmonės, piktybiškai po įspėjimų vėl skelbiantys tą patį, irgi bus šalinami.

3. Nuomonės neprivalo sutapti, bet bendrauti privaloma pagarbiai. Nesusipratę po pirmo įspėjimo bus šalinami iš grupės be teisės sugrįžti.

4. Gerbkime autorių teises: čia nesidalijama nelegaliais dokumentais, nepublikuojami įvairiomis formomis nelegaliai atgaminti. Po pirmo įspėjimo nesusipratę pašalinami.

5. Su mokykla nesusiję pranešimai šalinami be įspėjimo, o jų skleidėjai po pirmo įspėjimo nesusipratę pašalinami. Ir gerbkime vienas kito ramybės laiką nuo 21:00 iki 07:00.

1-4 klasių mokiniai, jei klasėje netaikos IPRR rėžimas, toliau vyksta kontaktiniu ir/ar hibridiniu būdu (https://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/mokiniu-saugumo-uztikrinimas-covid-19-bei-srautu-valdymas-ugdymo-proceso-metu). Visos dienos grupės mokykla veikia įprastu laiku. Dėl 1-4 klasių ugdymo problemų prašome kreiptis į pavaduotoją ugdymui (pradinis) Gražiną Sadauskienę, el. paštas – pradinis@antakalnio.lt, tel. nr. 8 659 00 613.

1-4 neformalusis švietimas vyksta kontaktiniu būdu, įprastu tvarkaraščiu, 5-8 klasių neformalusis švietimas vyksta nuotoliniu būdu. Dėl neformalaus ugdymo problemų prašome kreiptis į pavaduotoją ugdymui (neformalusis) Darją Lyzenko, el. paštas – neformalus@antakalnio.lt, tel. nr. 8 659 70 826.

Nuotolinio ugdymo svetainė, kur rasite visą informaciją apie nuotolinį ugdymą progimnazijoje, nuotolinių pamokų tvarkaraštį bei patarimus, skelbiama čia – https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Direktorius Tomas Jankūnas

close