Kaip ir girdėjote žiniasklaidoje, nuo šio penktadienio (2022-01-14) vaikams turėjome pareigą ir išdalinome greituosius antigeno testus mokiniams savaitgalį testuotis namuose. Operacijų vadovo sprendimas dėl savikontrolės testų skelbiamas čia –  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7635b18073e811ecb2fe9975f8a9e52 .

1-8 klasių mokiniai jau gavo testus iš klasių vadovų ir/ar pavaduotojų ugdymui. Dalis mokinių gavo popierines pakuotes, kita dalis gavo testus maišelyje, kadangi testus dalinimui į namus gavome dėžutės pakuotėje po 25 vnt. Todėl nėra naudojimo instrukcijos. Naudojimo instrukciją pridedame kaip atlikti greitąjį antigeno testą tiems, kurie testus parsineš maišeliuose (Instrukcija – pdf). Grįžus mokiniams į namus prašome tėvelių pasiimti testus iš vaikų ir padėti juos saugiai.

Dėmesio 3-4 klasių mokinių tėvams! Jūs greituosius antigeno testus turėtumėte vaikams daryti sekmadienio dieną, nes pirmadienį 3-4 klasių mokiniai, kurie turi Jūsų sutikimą, toliau dalyvaus kaupinių testavime.

1-2 klasių mokiniai ir 5-8 klasių mokiniai testuotis turėtų pirmadienį ryte, prieš pat mokyklą. 5-8 klasių mokinių rytinis testavimas persikelia į ketvirtadienius.

Rekomenduojama visiems testuotis greitaisiais antigeno testais, nesvarbu, ar mokinys paskiepytas (viena doze ar dviem dozėmis) ir kiek laiko praėjo po skiepijimo. Testavime negali dalyvauti tik tie mokiniai, kurie persirgo COVID ir po ligos nepraėjo 90 d., po to ir šie asmenys galės testuotis.

Mokiniai, kuriems testas bus teigiamas į mokyklą negali atvykti. ​ VEIKSMAI GAVUS GAT REZULTATĄ: gavus neigiamą testo rezultatą mokiniai nieko papildomai neturi daryti ir gali grįžti į ugdymo procesą. Gavus teigiamą rezultatą (išryškėjus dviem juostelėms), mokiniai turi registruotis 1808.lt arba skambinti ir atlikti PGR tyrimą mobiliajame punkte.

JEI JŪSŲ VAIKAS NEGAVO TESTO IŠ KLASĖS VADOVO NES SIRGO AR PAN. Testus, kas nepasiims ugdymo proceso metus, ​vis dar galima atsiimti iki ​20:00 val. iš budinčio nuo Smėlio g. pusės (skambinti durų skambutį) arba šeštadienį nuo 08:00 iki 16:00 val. Bus dalinamas po vieną testą maišeliuose, o kaip juos atlikti instrukcija yra prisegta.

​Primename, kad vaikai ir/ar suaugę, kurie nedėvi veido apsaugos kaukių, nebus ugdomi ar įleidžiami į patalpas, nebent yra gydymo įstaigos išrašas apie tai, kad asmenys kaukės nedėvi dėl sveikatos sutrikimų.

Mokiniai, kurie serga Covid 19 liga, gali dalyvauti hibridinėse pamokose – https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/prad%C5%BEia. Jei mokytojai pamiršta prisijungti prie pamokų prašome nedelsiant mums rašyti – 1-4 kl. pradinis@antakalnio.lt ir 5-8 kl. pagrindinis@antakalnio.lt Sergantys mokytojai ar pamokų tvarkaraščio pakeitimai skelbiami čia – https://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/progimnazistui/pavadavimai dėl ko kartais gali neįvykti hibridinės pamokos.

Dėkoju Jums, kad dėk mūsų mokytojų ir Jūsų vaikų, bei kai kurių iš Jūsų tėvelių, turėjome gražią Laisvės gynėjų dieną, kai visi kartu gyvai, tik mokyklos bendruomenės balsais, giedojome Lietuvos Respublikos himną, pirmos pamokos metu kalbėjomės apie tuos, kurie kovoja už laisvę, ieškojome atsakymo kas yra laisvė bei kada esame laisvi. Mums visada yra smagu, kai ir Jūs, su savo liūdijimais, mintimis ir idėjomis prisidedate prie tokių dienų organizavimo. Dabartinės technologijos leidžia Jums dalyvauti ir nuotoliniu būdu, tad jei kartais turėtumėte minčių kaip praturtinti istorines pamokas, drąsiai parašykite mokytojams. Tai mums, mokytojams, yra labai svarbu, o vaikus tai labai įkvepia. Būkime kartu vaikų ugdytojais.

 

Prasmingo savaitgalio linkėdamas dėkoju Jums už Jūsų nuostabius vaikus!

Pagarbiai, direktorius Tomas Jankūnas

Prisegti failai:

close