Kviečiame susipažinti su mokytojos veiklos pristatymu bei pasidžiaugti kartu!

Mokytojų atestacija nėra privaloma. Siekiant atestuotis mokytojas privalo pateikti prašymą Progimnazijos atestacinei komisijai, užsiimti vietą atestacijos programoje bei rinkti veiklos rodiklius norimai kvalifikacinei kategorijai. Mokyklos vadovai ypač džiaugiasi mokytojais, kurie siekia būti ne tik dalyko mokytojais, bet ir klasės vadovais, ko linkime išmėginti vyr. mokytojai Gintarei K.  Smagu ir mokytojų veikla ne tik klasės, bet ir mokyklos, miesto ar šalies lygmenimis. Labai svarbu nuolatos palaikyti turimos kategorijos rodiklius. Suteikus kvalifikacinę kategoriją, mokytojai kyla darbo užmokesčio koeficientas nuo sausio 1 d. arba nuo rugsėjo 1 d.

Direktorius Tomas Jankūnas

Prisegti failai:

close