An. Geg 24th, 2022

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 15 dienos sprendimu Nr. V-2582 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, nuo 2021 m. lapkričio 16 dienos mokyklos patalpose esantys asmenys turi dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.

Kaukių gali nedėvėti:

· vaikai, kurie mokosi 1–4 klasėse;

· 5–8 klasių mokiniai, kurie sportuoja, atlieka veiklas, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu;

· neįgalumą turintys asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį);

· darbuotojai dėl vykdomos veiklos pobūdžio (kai dirba su klausos negalią turinčiais mokiniais) – tuo metu turi naudoti veido skydelį.

Primename mūsų mokyklos susitarimą, kad bendrose patalpose pradinių klasių mokiniai taip pat dėvi kaukes.

Saugokime vieni kitus!

Prisegti failai: