Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet inicijuoja lapkričio 16-osios- tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjimą ir kviečia dalyvauti šalies mokyklas pilietinėje iniciatyvoje. Šiais metais pilietinės iniciatyvos tema- „Tolerancijos miestas“. Su 5-8 klasių mokiniais per dorinio ugdymo pamokas prisiminėme žodžio TOLERANCIJA reikšmę, aptarėme tolerantiško/netolerantiško elgesio pavyzdžius artimoje aplinkoje, tolerancijos ribas ir kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerantiškas elgesys, įsivaizdavome, kaip galėtų atrodyti tolerantiškas miestas. Savo mintis individualiai, porose ar grupėse mokiniai pavaizdavo per dailės pamokas kurdami tolerantiško miesto maketus, piešdami piešinius. Savo darbuose mokiniai kūrė tolerantiško miesto herbą, vėliavą, vertybių krautuvėles atskleisdami mieste gyvenančių žmonių skirtingumą.

Integruoto dailės ir dorinio ugdymo projekto kūrybinių darbų parodą „Tolerancijos miestas“ galite pamatyti 5-8 klasių korpuso I aukšte.

Dailės mokytoja Čianita,
dorinio ugdymo mokytojos Kristina ir Jūratė

close