Lapkričio 3-4 dienomis Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokytojų komanda dalyvavo pirmoje projekto sesijoje „Mokymas būti“ Mokytojų profesinės gerovės laboratorijoje. Nuo 2021 m. pradžios Lietuvos vaikų ir jaunimo centras bendradarbiaudamas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Vytauto Didžiojo universitetu, Socialinio ir emocinio ugdymo institutu ir dar 7 ES šalių partneriais koordinuoja švietimo politikos tyrimų projektą ,,Mokymas būti” (angl. “Teaching to be”). Projektu siekiama stiprinti mokytojų profesinę gerovę, jų socialines ir emocines kompetencijas, kurti mokytojų profesinės gerovės kursą. Mokytojų profesinės gerovės laboratorijos tikslas suburti praktikus, tyrėjus ir mokyklos bendruomenes diskusijai apie mokytojų profesinę gerovę. Taigi per šias dvi dienas teikėme siūlymus, dirbome kūrybinius darbus, bendravome su kitomis komandomis iš Lietuvos. Pamatėme, kad gera būti kartu ir mokytis vieni iš kitų. Tikimės tolesnio bendradarbiavimo bei nuostabaus žaidimo Mokytojams.

Tikybos vyresnioji mokytoja Kristina Grelecka

Prisegti failai:

close