An. Geg 24th, 2022

Judėjimas ir mokymasis

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje mokykloje mokinių judėjimas vyksta geltonų rodyklių nurodyta kryptimi.

Visų klasių mokiniai mokosi nustatytoje klasėje arba būna prie klasės apibrėžtos erdvės.

Pertraukų metu ir fizinio ugdymo ar kitų pamokų metu, kai nustatytoje klasėje nėra mokinių, privaloma vėdinti kabinetai.

Keičiantis mokiniams ir mokytojams privalu dezinfekuoti stalų, kompiuterių bei jo dalių ar kitas bendrai naudojamos įrangos paviršius.

Budinčios valytojos nustatytu laiku dezinfekuoja dažniausiai liečiamus paviršius.

Pritrūkus kaukių ir/ar skysčių, valymo priemonių, privalu kreiptis į budintį pirmame aukšte (kaukių) ar pavaduotoją ugdymo aplinkos aprūpinimui (45 kab.).


Maitinimas

1-4 klasių mokinių pertraukų laikai skiriasi dėl mokinių maitinimo srautų reguliavimo.
5-8 klasių mokiniai valgo ilgųjų pertraukų metu: po 3 pamokų – 5 ir 8 klasių,  po 4 pamokų 6, 7 ir 8 klasių.
Valgykloje yra nustatytas konkrečios klasės valgymo vieta bei laikas, su kuriuo mokiniai supažindinami klasių vadovai.
Rekomenduojama atsiskaityti Eurofono el. priemonėmis siekiant trumpinti valgykloje buvimo laiką bei greitinti aptarnavimo greitį.
Privaloma laikytis 2 metrų atstumo stovint eilėje, o esant didelei eilei, privaloma laukti sėdint prie savo klasės stalo, kol klasės mokiniai bus pakviesti įsigyti maisto. 1-2 klasių mokiniai pietus valgo nustatytu laiku už valstybės skirtas lėšas.


Poilsis

1-4 klasių mokiniai kieme (prie stadiono) būna su klasės vadovu.

Pertraukų metu 5-8 klasių mokiniai gali būti ramybės ir/arba vidiniame kiemelyje pagal nustatytą grafiką.

2021 m. rugsėjo 1 – spalio 29 d.

Savaitė Ramybės kiemelis
(šalia direktoriaus kab.)
Vidinis kiemelis
(šalia valgyklos)
Rugsėjo 2-3 d. 5 klasės, 8 klasės 6 klasės, 7 klasės
Rugsėjo 6-10 d. 6 klasės, 7 klasės 5 klasės, 8 klasės
Rugsėjo 13-17 d. 5 klasės, 8 klasės 6 klasės, 7 klasės
Rugsėjo 20-24 d. 6 klasės, 7 klasės 5 klasės, 8 klasės
Rugsėjo 27-spalio 1 d. 5 klasės, 8 klasės 6 klasės, 7 klasės
Spalio 4-8 d. 6 klasės, 7 klasės 5 klasės, 8 klasės
Spalio 11-15 d. 5 klasės, 8 klasės 6 klasės, 7 klasės
Spalio 18-22 d. 6 klasės, 7 klasės 5 klasės, 8 klasės
Spalio 25-29 d. 5 klasės, 8 klasės 6 klasės, 7 klasės

Pertraukų metu koridoriuose privalomai dėvimos kaukės!

5-8 klasių mokiniai ir visi suaugę privalo devėti kaukes visą laiką (nebent yra išimčių)!

Pašaliniams asmenims draudžiama lankytis mokykloje!


Daugiau informacijos

Prisegti failai: