UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. 

Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:

 • mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.; 
 • ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–8 klasių mokiniams – 185;

Atostogos mokiniams:

 • Rudens atostogos – 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
 • Žiemos (Kalėdų) atostogos – 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
 • Žiemos atostogos – 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
 • Pavasario (Velykų) atostogos – 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
 • Vasaros atostogos – 2023 m. birželio 10 d. (1-4 klasėms) iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į pusmečius 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metais:

 •  I pusmetis nuo 09-01 iki 01-31 (1-8 klasėms);  
 • II pusmetis nuo 02-01 iki  06-09 (1-4 klasėms) ir 06-23 (5-8 klasėms).  

Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-8 klasėse – 45 min. Progimnazijos tarybai priėmus sprendimą bei pasirinkus ne pamokas, o kitokias mokymo ar ugdymo proceso organizavimo formas, bendro laiko dalyko programai įgyvendinti trukmė turi būti ne trumpesnė nei minimalus pamokų skaičius per mokslo metus ar per dvejus mokslo metus. 

Pamokų bei pertraukų laikas nuo 2022-09-01:

1 klasė  2-8 klasės
Konsultacija 07:55-08:25
1 pamoka 8:30-9:05 8:30-9:15
2 pamoka 9:25-10:00 9:25-10:10
3 pamoka 10:20-10:55 10:20-11:05
4 pamoka 11:35-12:10 11:30-12:15
5 pamoka 12:45-13:20 12:45-13:30
6 pamoka 13:40-14:10 13:40-14:25
7 pamoka   14:35-15:20
8 pamoka   15:30-16:15
 • Pamokos vyksta pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas progimnazijos skelbimų lentoje bei interneto svetainėje nuo rugsėjo 1 d. Pirmasis skambutis skelbia pasirengimą pamokai: mokytojai ir mokiniai renkasi į klasę bei ruošiasi pamokai. Pamokos pradžią skelbia antrasis skambutis.  Pamokos pabaigą skelbia dalyko mokytojas, laikydamasis pamokų bei pertraukų laiko. 
 • Rugsėjo mėnesio ugdymo tvarkaraštis gali kisti ir būti tikslinamas. 
 • Mokslo metų eigoje dėl mokytojų ligos ar atostogų bei kitų priežasčių galimi pamokų tvarkaraščio pakeitimai, kurie yra skelbiami  progimnazijos skelbimų lentoje bei interneto svetainėje.
 • Progimnazijos tarybos ar progimnazijos vadovybės sprendimu (dėl atmintinų ar šventinių dienų, nenumatytų atvejų ir pan.) pamokos bei VDM veikla gali būti trumpinamos. 

Ištrauka iš Progimnazijos ugdymo plano.

close